Opdateret 7. oktober 2021

LAB-10 Elektronisk svar mellem regionerne (hotelrekvisitioner)

Status

Projektforslaget er blevet behandlet i MedComs Styregruppe den 11. december 2019, hvor det blev besluttet at overdrage projektet til RSI Digitaliseringskredsen til videre overvejelse.

Baggrund

Sygehuse bestiller ofte laboratorieprøver på i rekvisitionshotellet på ”udenregions” patienter, der behandles på specialafdelinger/landsdelsfunktioner. Disse prøver prøvetages og analyseres i hjemregionens laboratorier og svarene sendes på papir til den rekvirerende region. Der kan ikke modtages elektroniske svar i flere regioner på sådanne rekvisitioner.

I dag sendes papirsvar enten via post eller som indscannede dokumenter vedhæftet på en mail. Der er risiko for at svarerne forsinkes eller mistes undervejs. Modtages de korrekt, scannes papirsvarerne ind som bilag til patientens journal, hvorved de ikke bliver vist sammen med øvrige laboratoriesvar i en kumuleret svaroversigt.

Formål

Der ønskes mulighed for at regionerne kan modtage disse svar elektronisk. Enten i journalsystem eller i laboratoriesystem.

Hvis svar sendes elektronisk vil de hurtigt komme frem til svarmodtageren og indgår i patientens laboratoriesvarvisning. Der undgås den manuel ressourcetung behandling af papirsvar, der ofte er længe undervejs pga. PostNord forsendelsestiden.

Hvad går projektet ud på

Laboratoriesystemerne kan i dag godt kommunikere elektronisk med rekvirering og svar på sendeprøver, når de producerer udvalgte analyser for hinanden. Denne elektroniske kommunikation skal udvides til også at omfatte svar på analyser, som man normalt produceres på det svarmodtagende laboratorium.

Alternativt skal svarerne kunne modtages i de enkelte regioners EPJ systemer.