Opdateret 7. oktober 2021

LAB-11 Fælles database som praksis kan benytte, når de bestiller mobillab

Baggrund

I dag bestilles en betydelig del af prøver på ældre og vanskeligt mobile patienter til prøvetagning i eget hjem. Bestillingen indgår som en funktion i WebReq, hvorimod planlægning af prøvetagning sker af de enkelte laboratorier gennem egne lokale planlægningssystemer.

Formål

WebReq udvides med en planlægningsfunktion. Planlægningsfunktionen skal anvendes til booke tid til prøvetagningen i patientens eget hjem, og ved at integrere det i WebReq, kan praktiserende læge både rekvirerer prøvetagning og booke tid i samme system og samme arbejdsgang.

Hvad går projektet ud på

WebReq foreslås udvidet med en planlægningsfunktion, så booking af hjemmeprøvetagning kan ske allerede i forbindelse med bestilling, så ledige tider fremgår af løsningen. I dag skal man flere steder bestille hjemmeprøver i to separate systemer. Hvilket undgås med udvikling af en national løsning.

Der opnås en enkel og nem arbejdsgang for praksis, hvis både rekvirering og booking sker i samme system.

Løsningsforslag udarbejdes af DMDD og fremlægges WebReq-brugergruppen til beslutning.

Status

Løsningen er udviklet og pilottestes nu i Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Hillerød, Kolding, Vejle og Svendborg.