Opdateret 29. juni 2020

NYHEDER - COVID-19

Regionale podeklinikker og Nationale testcentre til test af COVID-19

Sundhedsministeriet har bedt Region Nordjylland i samarbejde med MedCom om at finde en måde at it-understøtte prøvetagning til undersøgelse for COVID-19 rekvireret fra praksis eller i forbindelse med kommende screeningsundersøgelser. De styrende principper i løsningen skulle så vidt muligt følge eksisterende arbejdsgange og bruge eksisterende kanaler og ansvar.

Opgaven lød på at udbygge eksisterende digitale løsninger frem for at bygge nye.

De 5 regioner har etableret Podeklinikker, hvor prøvetagning kan finde sted. Til at it-understøtte Podeklinikkerne anvendes WebReq til rekvirering sammen med bookingløsningen på www.coronaprover.dk. WebReq anvendes i forvejen i almen praksis, men er udbygget med særlige skærmbilleder, som letter arbejdsgangen for personalet i Podeklinikken og enkelte ændringer til brugen i almen praksis.

Udover Regionale podeklinikker er der også oprettet 16 Nationale Testcentre rundt i hele landet. Testcentrene varetager prøvetagninger i forbindelse med screeningsundersøgelser, hvor borgeren har fået en indkaldelse i den digitale postkasse eller modtaget et brev.

WebReq er også udbygget til at kunne oprette rekvisitioner til screeningsundersøgelserne og borgerne booker tid til prøvetagning i Testcentrene på bookingsiden www.coronaprover.dk

Oprettelse af Regionale podeklinikker og Nationale testcentre

Dokumentet Flow for ibrugtagning af webreq ansvar og checklist (pdf) giver et overblik over, hvad der skal til for at få en podeklinik eller et testcenter oprettet og understøttet med brug af WebReq og bookingsystem.

Til It-understøttelse i podeklinikkerne/testcenterne er det en forudsætning, at it-udstyr er indkøbt og installeret. På listen Forudsætninger for it understøttelse i testcentre (pdf) er oversigt over udstyr samt tjekliste til opsætning af brugere.

Når ny podeklinik/testcenter skal oprettes udfyldes Bilag 1 og 2:

Bilag 1. Oprettelse af personer til COVID-19 testcentre (excel) 

Bilag 2. Lokationer til COVID-19 prøvetagning_skema til oprettelse af bookingløsningen (excel) 

Bookingsystem (coronaprover.dk)

For at styre borgertilgangen til de Regionale podeklinikker og de Nationale testcentre anvendes booking-siden coronaprover.dk. Her kan borgerne selv booke tid, men det er også muligt for Podeklinik og Testcenter at administrere bookingsystemet. 

Vejledning for personale til booking (pdf) beskriver hvordan bookingsystemet anvendes af den almindelige bruger, herunder bestilling af tid til borger uden NemID.

Vejledning til bookingsystem for personale med administratorrettigheder (pdf) beskriver hvordan bookingsystemet administreres af bruger med administratorrettigheder, herunder justering af kapacitet og åbning af helligdage.

Arbejdsgange på Regionale Podeklinikker

Arbejdsgangene er nye og oprettet for at kunne løse denne bestemte opgave. Der er derfor lavet vejledninger, som med fordel kan printes og lamineres, så de kan opbevares på Podeklinikken. 

Prøver til lokal Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (pdf) anvendes, når der skal tages prøver til lokal Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA).

Arbejdsgangen vises også i videoen WebReq prøvetager til KMA rekvisitioner på Podeklinik (mp4-video)

POC-test til antistofbestemmelse (Fingerpriktest) (pdf) anvendes, når der skal prøvetages (fingerpriktest) og udføres en POC-test til antistofbestemmelse. 

Sygehusafdelinger og -ambulatorier kan bestille COVID-19 test på kommende patienter, som møder op i Podeklinikkerne forud for indlæggelse eller ambulant besøg. Testen bliver rekvireret i laboratoriesystemet under Klinisk Biokemi og lagt på hotel. Nedenstående vejledninger gælder kun i Region Nord, Midt og Hovedstaden.

Hotelrekvisitioner oprettet i Klinisk biokemi til COVID-19 test (pdf) beskriver, hvordan rekvisitioner, oprettet på sygehusafdeling/ambulatorium, kan indlæses i WebReq på Podeklinikken og sendes til Klinisk Mikrobiologisk afdeling. 

Arbejdsgangen vises også i videoen Hotelrekvisitioner oprettet i Klinisk biokemi (Labka) til COVID-19 (mp4-video)

I særlige tilfælde, hvis en borger med symptomer, kommer til Podeklinikken og der ikke findes en rekvisition på Hotellet, kan Podeklinikken oprette en rekvisition i Webreq. Rekvirering af Coronavirus COVID-19 Podning (pdf) beskriver, hvordan en rekvisition oprettes.

Arbejdsgangen vises også i videoen Oprettelse af ny rekvisition til COVID-19 i WebReq (mp4-video)

Arbejdsgange på Nationale Testcentre

Arbejdsgangene er nye og oprettet for at kunne løse denne bestemte opgave. Der er derfor lavet vejledninger, som med fordel kan printes og lamineres, så de kan opbevares på Testcentret. 

Prøver til screeningsundersøgelse til SSI (pdf) anvendes, når der skal tages prøver til screeningsundersøgelser, hvor prøverne sendes til Statens Serum Institut (SSI).

Arbejdsgangen vises også i videoen Personalevejledning til SARS-CoV-2 svælgpodning Testcenter DK (mp4-video)

Personer med dansk og administrativt CPR-nummer til SSI anvendes, når der skal tages prøver på de autooprettede rekvisitioner, som er oprettet på alle danskere over 18 år med danske CPR-nummer eller administrativt CPR-nummer.

Arbejdsgangen vises også i videoen Videovejledning test af personer dansk administrativt cpr-nr

Turister og vandrende arbejdstagere uden CPR-nummer anvendes, når der skal tages prøver på personer uden dansk CPR-nummer.

Arbejdsgangen vises også i videoen Videovejledning test af turister og vandrende arbejdstagere uden cpr-nr

Prøver af SARS CoV-2 antistof (Veneblodprøve) (pdf) anvendes, når der skal tages en veneblodprøve til antistofbestemmelse, hvor prøverne sendes til Statens Serum Institut (SSI).

Arbejdsgangen vises også i videoen Personalevejledning til SARS-CoV-2 antistof (mp4-video)

POC-test til antistofbestemmelse (Fingerpriktest) (pdf) anvendes, når der skal prøvetages (fingerpriktest) og udføres en POC-test til antistofbestemmelse.

Arbejdsgang hos praktiserende læger, lægevagten og tandlæger

Praktiserende læger, lægevagten og tandlæger kan nu visitere til podning for Coronavirus. Når praktiserende læge, lægevagten eller tandlæger gør det, skal der oprettes en rekvisition i WebReq og i den forbindelse er der også en lidt ændret arbejdsgang for praktiserende læge og tandlæger samt ny adgang til WebReq for lægevagten.

Den nye arbejdsgang for praktiserende læge er beskrevet i Vejledning for Praksis ved rekvirering af Coronavirus COVID-19 (Podning) (pdf)

I Lægevagtsystemet er der oprettet adgang til WebReq og arbejdsgangen er beskrevet i Vejledning for Lægevagten ved rekvirering af Coronavirus COVID-19 (Podning) (pdf)

Den nye arbejdsgang for Tandlæger er beskrevet i Vejledning for Tandlæger ved rekvirering af Coronavirus COVID-19 (Podning) (pdf)

Nære kontakter:
Det er muligt for nære kontakter til person med bekræftet COVID-19 at blive testet 2 gange med 2 dage mellem prøvetagningerne. Nære kontakter henvender sig til egen læge, som visitere til podning for Coronavirus.

Vejledning for Praksis ved rekvirering af Coronavirus COVID-19 (Podning af Nære kontakter) (pdf) beskriver, hvordan de to rekvisitioner oprettes i WebReq i én arbejdsgang.