Opdateret 4. august 2022

Landkort over psykiatri- og socialområdet

I september 2017 gik landkortet over psykiatri- og socialområdet live. Formålet med landkortet var at bidrage med et fælles overblik over anvendelse af MedCom-standarder indenfor psykiatri- og socialområdet. I forbindelse med etableringen af landkortet blev der nedsat en kortlægningsgruppe, som skulle/har bidraget til udarbejdelsen af landkortet via kvalificering af landkortets søge- og resultatmuligheder samt sikret ejerskab for landkortet ved at indsamle og indtaste opdateret information om initiativer indenfor psykiatri- og socialområdet. 

Status 2022
Anvendelsesgraden og antal af initiativer på landkortet blev fulgt løbende via en årlig rapport, og såvel mængden af initiativer som anvendelsesgraden af landkortet var lav. Dette bør også ses i lyset af muligheden for at anvende MedCom-standarder på psykiatri- og socialområdet, hvilket stadig er i sin opstartsfase. Det blev derfor besluttet at indstille arbejdet med landkortet og slå kortlægningsgruppen sammen med den operationelle styregruppe for social- og sundhedsområdet i 2022.