Opdateret 7. september 2021

Landkort over psykiatri- og socialområdet

Om landkortet

Formålet med landkortet over psykiatri- og socialområdet er at bidrage med et fælles overblik over anvendelse af MedCom-standarder indenfor psykiatri- og socialområdet.

Målsætningen er at skabe en oversigt over projekter/initiativer, som er iværksat og/eller afsluttet indenfor disse områder. Det er hensigten, at landkortet skal give let adgang til viden om initiativer indenfor psykiatri- og socialområdet og samtidig skabe grundlag for vidensdeling og samarbejde på tværs af kommuner, regioner og sektorer.

Her kan du se landkortet. Landkortet gik live i september 2017, og der arbejdes kontinuerligt på at få kortlagt brugen af MedCom-standarder på områderne.

Deltagere

I forbindelse med etableringen af landkortet er der nedsat en kortlægningsgruppe, som skal bidrage til udarbejdelsen af landkortet via kvalificering af landkortets søge- og resultatmuligheder samt være med til at sikre ejerskab for landkortet ved at indsamle og indtaste opdateret information om initiativer indenfor psykiatri- og socialområdet. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om psykiatri- og socialområdet, er du velkommen til at sende en mail til psl@medcom.dk.

Illustration af landkort over social- og psykiatriområdet