Opdateret 20. januar 2020

Kortlægning af den IT-tekniske organisering på Kommunernes Socialområde

Landkort over socialområdet i kommuner på myndighedsniveau               Landkort over socialområdet i kommuner på udførerniveau

Den IT-tekniske organisering på Kommuners Socialområde er illustreret på Danmarkskort, henholdsvis på myndighedsniveau og udførerniveau. Kortlægningen fokuserer på, om kommunerne på socialområdet har IT-fagsystem og lokationsnummer, herunder om socialområdet har eget lokationsnummer eller om sundheds- og socialområdet bruger et og samme IT-fagsystem og lokationsnummer.
Læs mere om kortlægningen (pdf)

Kortlægningen er lavet på baggrund af data fra MedCom statistik database, som baserer sig på oplysninger fra SOR.

Vi har behov for kommuners hjælp for at gøre Danmarkskortene så retvisende som muligt. Kontakt derfor venligst Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk, ved spørgsmål, rettelser eller lignende.