Opdateret 14. januar 2019

Kortlægningsgruppe for psykiatri og social

Kortlægningsgruppen består af repræsentanter fra hver region samt repræsentanter fra kommunernes psykiatri- og socialområde pr. region. Deltagerne er udpeget af hver region og pågældende kommuner i fællesskab.