Opdateret 2. marts 2022

LÆ-blanketter

Ved social-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og læger med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for borgerne. Oplysningerne udveksles via LÆ-blanketter, fastlagt af Lægeforeningens Blanketudvalg og KL.

I forbindelse med MedCom’s LÆ-blanketprojekt er der udviklet og dokumenteret en standard for Dynamiske Blanketter (DDB 1.0) samt Den Gode LÆ Service, som håndterer elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter.

MedCom-standarderne er implementeret af alle lægesystemleverandører.
LÆ-attesterne indhentes via EG A/S's løsning til elektronisk sagsbehandling (Netforvaltning Sundhed), som anvendes af alle kommuner og af Udbetaling Danmark.