Opdateret 3. juli 2020

DAP Forbedring af henvisninger

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
2. 09.09.20 10.00-15.30 Odense    
1. 17.06.20 12.30-15.30 Video Dagsorden Ref.170620
PP.170620