Opdateret 22. maj 2018

Forbedring af epikriser

 Møde  Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
1. møde 23.05.18 10.00-14.30 MedCom Indk.230513  
 Formøde 06.04.18 9.30-11.00 MedCom   Ref.060418
Regioner