Opdateret 1. juni 2018

Hjemmepleje-sygehusgruppe

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/præsentationer
3. 19/11-18 10.00-15.00 Uddannelsescentret Fredericia    
2. 19/9-18 10.00-15.00 Uddannelsescentret Fredericia    
1.  9/5-18 10.00-15.00 MedCom Indk.090518
Løsningsmodeller - udkast
Overblik formøder
Anbefalinger
Ref.090518
PP.090518
19. 2/5-17 10.00-15.00 MedCom Indk.020517
Løsningsscenarier
Socialområdet
Fælles Sprog III
Ref.020517
PP.020517
Guide SOR
Advis - KL
Advis - RSD
Mapning FSIII
18. 30/11-16 10.00-15.00 H.C.Andersen Hotel, Odense Indk.301116 Ref.301116
PP.301116
17. 4/4-16 10.00-15.00 MedCom Indk.040416
Kommissorium ambulant
Trin for trin guide - kladde
Ref.040416
PP.040416
Kommissorium
16. 10/12-15 12.00-16.00 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.101215
XD2134C-guide
XD1834C-guide
XD1634C-guide

Referat.101215
PP.101215.JEJ
PP.101215.JEJ_FS III

15. 27/10-15 10.00-15.00 Café Cuckoos Nest,
Odense
Indk.271015
KRAM-faktorer
Smitterisiko
Ref.271015
PP.JEJ
MC10
14. 22/6-15 10.00-15.00 MedCom Indk.220615
Faktaark_dasys
Konsekvensnotat
Smitterisiko
Ref.220615
PP.220615.JEJ
Arbejdsgrp. KRAM
Arbejdsgrp. Faglig guide
Arbejdsgrp. senest depot
Arbejdsgrp. Smitterisiko
Status 27/4-15 10.00-13.00 MedCom Indk.270415 Ref.270415
PP.270415
Afklaring 30/1-15 10.00-13.00 MedCom Indk.300115 Ref.300115
PP.JEJ
13. 18/12-14 10.00-15.30 Odense Indk.181214
Ændringsønsker
Ref.181214
PP.JEJ
Ændringsønsker
12. 30/10-14 10.00-15.00 MedCom Indk.301014
Ernæringsdata
Flow
Ændringsønsker
Ref.301014
PP.JEJ
PP.ernæring
RS ernæring
Tilbagemeldinger
Kvalifikatorliste
Ændringsønsker
11. 13/3-14 10.00-15.30 Forskerparken,
Odense
Indk.130314
Undersøgelse bilag
Referat møde flow
Løsningsbeskr. flow
Ref.130314
PP.130314
Teknisk flow
Ændringsønsker
Behov vedhæftning
Feltstørrelser ILR
Feltstørrelser PFP
Feltstørrelser USR
10. 12/12-13 12.00-16.30 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.121213
Status
Udkast kommissorium
Udkast governance
Ref.121213
PP.121213
PID
Kommissorium
Udkast governance
EDI-kvalitet
9. 23/10-13 09.30-16.00 DGI-byen,
København
Indk.231013
Find vej
Status
Digitaliseringsstrategien
Opdateringsforløb
Tilbagemelding
Ref.231013
PP.JEJ
PP.DSL
PP.KL
Forslag MC9
Mini-PFP 25/6-13 10.00-15.30 MedCom Indk.250613
Kommissorium
Ref.250613
PP.JEJ
PP.RSD
Mini-PFP 15/5-13 10-15 MedCom Indk.150513 Ref.150513
Vejledning epikriser
8. 21/3-13 10.00-15.30 Café Cuckoo's Nest,
Odense
Indk.210313
Psykiatri og MC-standarder
Ydelser i indl.rapport
Adviser i flere fagsystemer
Aftaler om anvendelse
Ref.210313
PP.210313
Adviser 30/1-13 10.00-15.00 MedCom Indk.300113
Samtykke
Kommunal e-kommunikation
Ref.300113
PP.KOMBIT
PP.SAPA
Fordeling af adviser
Ydelser 9/1-13 10.00-15.30 MedCom Indk.090113
Notat
KL-ydelseskatalog
Ref.090113
Notat
PP.RN
7. 26/9-12 09.30-17.00 DGI-byen,
København
Indk.260912
Standarder_ændringer
Notat_ydelser
Aftaler om anv.
Statistik august
Hønsestrik
Deltagerliste
Ref.260912
PP.JEJ/DSL
PP.KMD
PP.RN
PP.JAG
6. 15/5-12 10.00-15.00 MedCom Indk.150512
Opsummering_RN
Korrespondanceoverskrifter
Kommunal fordelingsmotor
Komm. tekn. fremtidssikring
Status_hjemmepl.-sgh.
Ref.150512
PP.DSL
Ydelser
Status
5. 15/12-11 12-16 Hotel Grand,
Odense
Indk.151211 Ref.151211
4. 3/11-11 10.00-15.30 MedCom Indk.031111 Ref.031111
PP.DSL

3.

9/6-11 10.00-15.30 MedCom Indk.090611 Ref.090611
PP.DSL
PP.Gitte
PP.Annemarie
Tjekliste_advisoml.

2.

30/3-11 10.00-15.30 MedCom Indk.300311 Ref.300311
PP.DSL
PP.LVI
PP.RH
PP.RSD
PP.SLB

Pilot

3/1-11 10.00-15.30 MedCom Indk.030111 Ref.030111
PP.MVP
FS1/FS2/GodSag
PP.JEJ
Ændringsønsker
PP.ADA
PP.AGF

Pilot

29/11-10 10.00-15.30 MedCom Indk.291110
Guide
Ref.291110
Workshop 11/10-10 10.00-16.30 H.C. Andersen Hotel,
Odense
Program
Deltagerliste
Indl.SAMBO
Flowkortlægning
Guide_indl.rapport
Guide_plejeforløbsplan
Guide_udskrivn.rapp.
VANSEnvelope
Testprotokol_XDIS16
Testprotokol_XDIS18
Testprotokol_XDIS19
Testprotokol_XDIS21
Ref.111010
Testprotokoller
Indlæggelsesrapport
Flow af meddelelser
VANSEnvelope
XML-testcenter
Kliniske guider
1. 24/8-10 10-14 MedCom Indk.240810
Projektbeskrivelse
Status_samarb.aft.
Ref.240810
PP.240810
10. 16/9-09 10-16 MedCom Indk.leverandører
Indk.kommunegrp.
Funktionalitet
Brev
XDIS16
Dataindhold
Ændringer
Arbejdsgang
Erstatnings-CPR
XDIS18_kladde
Skema_XDIS18
Ref.fællesmøde.160909
Lokationsnummer
9. 8/6-09 10-15.30 MedCom Indk.080609
Deltagerliste
Ref.080609
Forslag hierarki
8. 18/5-09 10-18 MedCom Indk.180509 Ref.180509
Indlæggelsesrapport
Forløbsplan
Melding om færdigbeh.
Udskrivningsrapport
7. 30/3-09 10-15 MedCom Indk.300309
Indlæggelsesrapport
Forløbsplan_udkast
Udskr.rapport_udkast
Ref.300309
Indlæggelsesrapport
Forløbsplan
Udskrivningsrapport
Rapport_Rigsrevisionen
6. 9/3-09 10-15 Fredericia Indk.090309
Forløbsplan_udkast
Udskrivningsrapport
Ref.090309
Udkast_forløbsplan
Udkast udskr.rapport
5. 26/2-09 10-15 MedCom Indk.260209 Ref.260209
4. 2/2-09 10-14 København Indk.020209
Indlæggelsesrapport
Udskrivningsrapport
Arb.grp._forslag
Ref.020209
Udskrivningsplanlægn.
Registrering_SST
3. 26/11-08 10-15 MedCom Indk.261108
Udskrivningsrapport
Indlæggelsesrapport
Færdigbehandlingstid
Hjælpemidler m.m.
SAMBO RSD
Melding færdigbeh.
Varsling færdigbeh.

Ref.261108
PP.261108

2. 17/11-08 10-15 MedCom Indk.171108 Ref.171108
PP.DSL
Region Hovedstaden
Organisation RH
Region Syddanmark
Region Syddanmark
Esbjerg Kommune
Indlæggelsesrapport
Udskrivningsrapport
Varsling_1
Varsling_2
De gode kommunerap.
Master
1. 28/10-08 10-15 MedCom Invitation arbejdsgruppe
Indk.281008
Deltagere

Ref.281008
PP.DSL
PP.RSD
Overblik_RegionH
Udpluk_statistik