Opdateret 18. maj 2022

Hjemmepleje-sygehusgruppe

 MedCom11/11+

MedCom10 med fokus på implementering af ny version og analyse på akut/ambulantområdet

MedCom9 med fokus på afklaring af ændringsønsker og opdatering af standarder

MedCom8 med fokus på implementering i alle regioner og kommuner

MedCom7 med fokus på udvikling af Hjemmepleje-sygehusmeddelelser

MedCom6