Opdateret 21. marts 2019

Hjemmepleje-sygehusgruppe

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/
præsentationer
2. 19/9-18 10.00-15.00 Uddannelsescentret
Fredericia
Indk.190918
Anbefalet løsningsmodel
Advis om sygehusophold

Ref.190918
Anbefalet løsningsmodel_fors.logistik
Advis om sygehusophold_kravindhold

1.  9/5-18 10.00-15.00 MedCom Indk.090518
Løsningsmodeller - udkast
Overblik formøder
Anbefalinger
Ref.090518
PP.090518
MedCom11 med fokus på moderniseret sygehusadvis og forsendelseslogistik
19. 2/5-17 10.00-15.00 MedCom Indk.020517
Løsningsscenarier
Socialområdet
Fælles Sprog III
Ref.020517
PP.020517
Guide SOR
Advis - KL
Advis - RSD
Mapning FSIII
18. 30/11-16 10.00-15.00 H.C.A. Hotel, Odense Indk.301116 Ref.301116
PP.301116
17. 4/4-16 10.00-15.00 MedCom Indk.040416
Kommissorium ambulant
Trin for trin guide - kladde
Ref.040416
PP.040416
Kommissorium

MedCom10 med fokus på implementering af ny version og analyse på akut/ambulantområdet

16. 10/12-15 12.00-16.00 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.101215
XD2134C-guide
XD1834C-guide
XD1634C-guide

Referat.101215
PP.101215.JEJ
PP.101215.JEJ_FS III

15. 27/10-15 10.00-15.00 Café Cuckoos Nest,
Odense
Indk.271015
KRAM-faktorer
Smitterisiko
Ref.271015
PP.JEJ
MC10
14. 22/6-15 10.00-15.00 MedCom Indk.220615
Faktaark_dasys
Konsekvensnotat
Smitterisiko
Ref.220615
PP.220615.JEJ
Arbejdsgrp. KRAM
Arbejdsgrp. Faglig guide
Arbejdsgrp. senest depot
Arbejdsgrp. Smitterisiko
Status 27/4-15 10.00-13.00 MedCom Indk.270415 Ref.270415
PP.270415
Afklaring 30/1-15 10.00-13.00 MedCom Indk.300115 Ref.300115
PP.JEJ
13. 18/12-14 10.00-15.30 Odense Indk.181214
Ændringsønsker
Ref.181214
PP.JEJ
Ændringsønsker
12. 30/10-14 10.00-15.00 MedCom Indk.301014
Ernæringsdata
Flow
Ændringsønsker
Ref.301014
PP.JEJ
PP.ernæring
RS ernæring
Tilbagemeldinger
Kvalifikatorliste
Ændringsønsker
11. 13/3-14 10.00-15.30 Forskerparken,
Odense
Indk.130314
Undersøgelse bilag
Referat møde flow
Løsningsbeskr. flow
Ref.130314
PP.130314
Teknisk flow
Ændringsønsker
Behov vedhæftning
Feltstørrelser ILR
Feltstørrelser PFP
Feltstørrelser USR
MedCom9 med fokus på afklaring af ændringsønsker og opdatering af standarder
10. 12/12-13 12.00-16.30 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.121213
Status
Udkast kommissorium
Udkast governance
Ref.121213
PP.121213
PID
Kommissorium
Udkast governance
EDI-kvalitet
9. 23/10-13 09.30-16.00 DGI-byen,
København
Indk.231013
Find vej
Status
Digitaliseringsstrategien
Opdateringsforløb
Tilbagemelding
Ref.231013
PP.JEJ
PP.DSL
PP.KL
Forslag MC9
Mini-PFP 25/6-13 10.00-15.30 MedCom Indk.250613
Kommissorium
Ref.250613
PP.JEJ
PP.RSD
Mini-PFP 15/5-13 10-15 MedCom Indk.150513 Ref.150513
Vejledning epikriser
8. 21/3-13 10.00-15.30 Café Cuckoo's Nest,
Odense
Indk.210313
Psykiatri og MC-standarder
Ydelser i indl.rapport
Adviser i flere fagsystemer
Aftaler om anvendelse
Ref.210313
PP.210313
Adviser 30/1-13 10.00-15.00 MedCom Indk.300113
Samtykke
Kommunal e-kommunikation
Ref.300113
PP.KOMBIT
PP.SAPA
Fordeling af adviser
Ydelser 9/1-13 10.00-15.30 MedCom Indk.090113
Notat
KL-ydelseskatalog
Ref.090113
Notat
PP.RN
7. 26/9-12 09.30-17.00 DGI-byen,
København
Indk.260912
Standarder_ændringer
Notat_ydelser
Aftaler om anv.
Statistik august
Hønsestrik
Deltagerliste
Ref.260912
PP.JEJ/DSL
PP.KMD
PP.RN
PP.JAG
6. 15/5-12 10.00-15.00 MedCom Indk.150512
Opsummering_RN
Korrespondanceoverskrifter
Kommunal fordelingsmotor
Komm. tekn. fremtidssikring
Status_hjemmepl.-sgh.
Ref.150512
PP.DSL
Ydelser
Status
MedCom8 med fokus på implementering i alle regioner og kommuner
5. 15/12-11 12-16 Hotel Grand,
Odense
Indk.151211 Ref.151211
4. 3/11-11 10.00-15.30 MedCom Indk.031111 Ref.031111
PP.DSL

3.

9/6-11 10.00-15.30 MedCom Indk.090611 Ref.090611
PP.DSL
PP.Gitte
PP.Annemarie

2.

30/3-11 10.00-15.30 MedCom Indk.300311 Ref.300311
PP.DSL
PP.LVI
PP.RH
PP.RSD
PP.SLB

Pilot

3/1-11 10.00-15.30 MedCom Indk.030111 Ref.030111
PP.MVP
FS1/FS2/GodSag
PP.JEJ
Ændringsønsker
PP.ADA
PP.AGF

Pilot

29/11-10 10.00-15.30 MedCom Indk.291110
Guide
Ref.291110
Workshop 11/10-10 10.00-16.30 H.C. A. Hotel,
Odense
Program
Deltagerliste
Indl.SAMBO
Flowkortlægning
Guide_indl.rapport
Guide_plejeforløbsplan
Guide_udskrivn.rapp.
VANSEnvelope
Testprotokol_XDIS16
Testprotokol_XDIS18
Testprotokol_XDIS19
Testprotokol_XDIS21
Ref.111010
Testprotokoller
Indlæggelsesrapport
Flow af meddelelser
VANSEnvelope
XML-testcenter
Kliniske guider
1. 24/8-10 10-14 MedCom Indk.240810
Projektbeskrivelse
Status_samarb.aft.
Ref.240810
PP.240810
MedCom7 med fokus på udvikling af Hjemmepleje-sygehusmeddelelser
10. 16/9-09 10-16 MedCom Indk.leverandører
Indk.kommunegrp.
Funktionalitet
Brev
XDIS16
Dataindhold
Ændringer
Arbejdsgang
Erstatnings-CPR
XDIS18_kladde
Skema_XDIS18
Ref.fællesmøde.160909
Lokationsnummer
9. 8/6-09 10-15.30 MedCom Indk.080609
Deltagerliste
Ref.080609
Forslag hierarki
8. 18/5-09 10-18 MedCom Indk.180509 Ref.180509
Indlæggelsesrapport
Forløbsplan
Melding om færdigbeh.
Udskrivningsrapport
7. 30/3-09 10-15 MedCom Indk.300309
Indlæggelsesrapport
Forløbsplan_udkast
Udskr.rapport_udkast
Ref.300309
Indlæggelsesrapport
Forløbsplan
Udskrivningsrapport
Rapport_Rigsrevisionen
6. 9/3-09 10-15 Fredericia Indk.090309
Forløbsplan_udkast
Udskrivningsrapport
Ref.090309
Udkast_forløbsplan
Udkast udskr.rapport
5. 26/2-09 10-15 MedCom Indk.260209 Ref.260209
4. 2/2-09 10-14 København Indk.020209
Indlæggelsesrapport
Udskrivningsrapport
Arb.grp._forslag
Ref.020209
Udskrivningsplanlægn.
Registrering_SST
3. 26/11-08 10-15 MedCom Indk.261108
Udskrivningsrapport
Indlæggelsesrapport
Færdigbehandlingstid
Hjælpemidler m.m.
SAMBO RSD
Melding færdigbeh.
Varsling færdigbeh.

Ref.261108
PP.261108

2. 17/11-08 10-15 MedCom Indk.171108 Ref.171108
PP.DSL
Region Hovedstaden
Organisation RH
Region Syddanmark
Region Syddanmark
Esbjerg Kommune
Indlæggelsesrapport
Udskrivningsrapport
Varsling_1
Varsling_2
De gode kommunerap.
Master
1. 28/10-08 10-15 MedCom Invitation arbejdsgruppe
Indk.281008
Deltagere

Ref.281008
PP.DSL
PP.RSD
Overblik_RegionH
Udpluk_statistik

MedCom6