Opdateret 15. december 2021

MedCom-styregruppe

MedCom12

 

 

MedCom11+

 

 

MedCom11

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 11.12.19 14-16 SUM Dagsorden
MC11 aktiviteter
Projektmonitorering
Proj.forsl. elektr. svar
Fra Edifact til HL7
SDN-driftsrapp.
VDX-driftsrapp.
KIH-driftsrapp.
KIH-tilslutn.aft.
Regnskabsvurd.
Ref.111219
7 02.10.19 10-12 SUM Dagsorden
Mod. sgh.advis
SDN-driftsrapp.
VDX-driftsrapp. 
KIH-driftsrapp.
Virtuelt venteværelse
Monitorering sept. 2019
Regnskabsvurdering
Ref.021019
6 19.06.19 Aflyst Skriftlig
proces
Sagsfremst. skriftl. proc. Konklusion
Datab.aft.
Datab.instruks
Tilslutn.aft.
Datakv.AP
5 13.03.19 10-12 SUM Dagorden
Eval.notat POC infrastr.
Indst.notat POC infrastr.
Roadmap udf. EDIfact
Advis om sgh.oph._indh.
Klinisk email m. indl. bil.
Princ. hj.pl.-sgh.medd.
Patientcases
Mini-PID_komm. akutf.
SDN-driftsrapp.
VDX-driftsrapp.
KIH-driftsrapp.
Forsl. modenhedsvurd.
PID videokonf. i alm. prak.
Monitorering marts 2019
Regnskabsvurdering 
Ref.130319
4 28.11.18 10-12 SUM

Dagsorden
SDN-driftsrapportering
VDX-driftsrapportering
KIH-driftsrapportering
Udmøntning af midler
SDN/VDX-budget 2019-2021
KIH-budget 2019-2021
Status-/milepælspl. ISO27001
Regnskabsvurdering

Ref.281118
3 12.09.18 10-12 SUM Dagsorden
SDN-driftsrapportering
VDX-driftsrapportering
KIH-driftsrapportering
Managementletter IT-rev.
Status og handleplan
Bilag til ML-rapport SDN
PID_almen lægepraksis
Budget integration_E-journal
Regnskabsvurdering
Budget KIH_PRO
Ref.120918
2 20.06.18 10-12 SUM Dagsorden
SDN-driftsrapportering
VDX-driftsrapportering
KIH-driftsrapportering
Status ISO27001
Status på VDX
Standard overblik
Operationelle styregrup.
i MC11

Regnskabsvurdering
Status komm. data i SOR
Revisionsprotokollat 2017
Årsrapport 2017
Ref.200618
1 07.03.18 10-12 SUM Dagsorden 
SDN-driftsrapportering
VDX-driftsrapportering
KIH-driftsrapportering 
Beredskabsøvelse 
Status ISO27001
Modenhedsmåling
Status MC11
Kommissorium lab.medicin
Monitorering negative kvitt.
Regnskabsvurdering
 Ref.070318

 

MedCom10 

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 13.12.17 14-16 Nyborg Dagsorden
Driftsrapportering SDN
Driftsrapportering VDX
Driftsrapportering KIH
Finansiering FMK/NSP
Finansiering af SDN
Status ISO27001
MedCom11-program
Regnskabsvurdering 
Ref.131217 
Sem. 17.11.17 9-15 Odense Program
Bilaterale møder
Hvad har vi hørt
Hvad er nyt for os
Rammer
Modernisering
Psykiatri og social
Digital Almen Praksis
Øvrige projektforslag
Ref.171117
7 05.10.17 10-12 SUM Dagsorden
Databehandleraftaler
ISO-politikker
Driftsrapportering SDN
Driftsrapportering VDX
Driftsrapportering KIH
MC10-projektmonitorering
Regnskabsvurdering
Ref.051017
6 21.06.17 10-12 SUM

Dagsorden
Indgåede databeh.aft.
ISO-politikker
Driftsrapportering SDN
Driftsrapportering VDX
Driftsrapportering KIH
VDX-formål og -anv.
Midler til PRO og KIH
Årsrapport 2016
Revisionsprotokollat
Regnskabsvurdering
VANS-nettet

Ref.210617
5 03.03.17 10-12 SUM Dagsorden
Driftsrapportering SDN
Driftsrapportering VDX
Driftsrapportering KIH
Udviklingsønsker SDN
FSI driftsaftale SDN
FSI driftsaftale KIH
Liste databehandleraftaler
Status på handleplan
Oversigt Rigsrevision anb.
Status politikker
Informationssikkerh.politik
FSI driftsaftale VDX
Eksist. praksis i regioner
Dokumentation XREF15
Dokumentation XDIS15
Opgavebeskrivelse SST
Fra DGOP til GGOP
Modernisering MC-komm.
Monitorering
Regnskabsvurdering

Ref.030317
4 28.11.16 10-12 SUM

Dagsorden
Driftsrapportering SDN
Driftsrapportering VDX
Driftsrapportering KIH
Dagsordenspunkt 4.c
Databehandleraftaler
Roadmap systemforv.
Status handleplan
Projektmonitorering
Regnskabsvurdering

Ref.281116
3 06.10.16 10-12 SUM Dagsorden
FSI's governancemodel
Komm. styregruppen
Driftsrapportering SDN
Driftsrapportering VDX
Driftsrapportering KIH
Databeh.aftaler SDN
Status handleplan SDN
Komm. VDX-brugergrp.
Komm. SDN-brugergrp.
Henv. komm. foreb.
Fremtidens lægepraksis
Ops.fremt. lægepraksis
Projektmonitorering
Regnskabsvurdering
Ref.061016
2 22.06.16 10-12 SUM Dagsorden
Økonomisk reserve
Disponering af reserve
Regnskabsvurdering
Årsrapport
Revisionsprotokollat
Handleplan
Beredskabsstrategi SDN
Indgåede databeh.aft.
Tidsplan for SDN-udbud
Projektmonitorering
Succeskriterier FMK
Mission, vision og værdier
Ref.220616
1 03.03.16 10-12 SUM Dagsorden
Afrapportering SDN
MedCom10-status
Nye MedRuc-standarder
Praksys-beslutning
FMK-aktiviteter
Blanketter og journaludtr.
Regnskabsvurdering
Ref.030316
Ekst. 12.02.16 9-10 Digst. Dagsorden
Brev Rigsrevisionen
Revisionsrapport
Udkast til svar
Samlet budget
Tilslutningsaftale
Indgåede databeh.aft.
Ref.120216

 

MedCom9 

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 10.12.15 14-16 Nyborg Dagsorden
MedCom10-arb.program
Budgetforklaring
Tidsplan MedCom10
Key point Fælles Sprog III
Fælles Sprog III-proj.beskr.
Modernisering af MC-komm.
CoLab-pilotprojekt
Prioritering af basisudbr.
Revisorerklæring SDN
Regnskabsvurdering
Ref.101215
PP.CoLab
7 05.11.15 14-16 SUM Dagsorden
MedCom10-program
MC10 - hvad har vi hørt?
FMK korrekt anvendelse
Fælles Sprog III
Henv. til kommunal foreb.
Modernisering MC-komm.
MC10-budgetrammer
KIH-databasen
MC-medd. i psykiatrien
MC-standarder i kontrakter
Regnskabsvurdering
Teknisk budgetjustering
Projektmonitorering okt.
Årsrapport 2014
Revisionsprotokollat 2014
Ref.051115
6 03.06.15 Aflyst Skriftlig
proces
Skriftlig proces
Indstilling
Baggrundsnotat
Konklusion
Godk. DK Reg.
Godk.KL
Godk. KK
5 25.02.15 10-12 SUM Dagsorden
MC9-arbejdsprogram
FMK SPOC
Status G-GOP
Tilbagesvar
Ændringer hjpl.-sgh.
Baggrund hjpl.-sgh.
Månedsrapport SDN
Regnskabsvurdering
Arkitekturvurdering KIH
Ref.250215
4 15.01.15 10-12 SUM Dagsorden
Kommissorium
Budget
MC9-arbejdsprogram
Opsamling seminar
Genoptræningsplan
MC9-monitorering
Ref.150115
Sem. 13.11.14 9-12.30 SUM Dagsorden
MC9-justering
Årshjul
Kvalitetsstyringssystem
EDI-kvalitet
Opsamling
3 18.09.14 10-12 SUM 3.møde_indk
It-revision SDN
Evaluering Antilope
MC's opgaveportefølje
Kvalitetsstyringssystem
Modning telemedicininfr.
HL7_CDA spørgeskemaer
Prioritering basisopgaver
Opsamling genoptræning
MC-aktiviteter EPIC
Projektmonitorering
Regnskabsvurdering
Revisionsprotokollat MC8
Årsrapport MC8
Ref.180914
2 15.05.14 10-12 SUM 2.møde_indk
Invitation 20 år
Afklaring MC-opgaver
Governance for standarder
Projektmonitorering
Revisionserklæring
EDI-kvalitet
Initiativer EDI-kvalitet
Regnskabsvurdering
Ref.150514
1 27.02.14 10-12 SUM 1.møde_indk
Kommissorium basisopg.
Konkretisering basisopg.
MedCom9 - Sådan går det
Kommissorium psykiatri
Governancemodel
Program seminar
Anbefalinger EDI-kvalitet
Ref.270214

 

MedCom8 

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 19.12.13 13-15 SUM 8. møde_indk 
Regionsrunde
Personaleudvikling
Kommissorium basisopg.
Basisopgaver
MedCom9-budget
Basisopgaver
PID telesår
PID KIH
PID telepsykiatri
PID FMK i kommunerne
PID Sygehus-praksis
PID Hjemmepleje-sygehus
EDI-kvalitetssikring
Tilbagesvar
Regnskabsvurdering
Ref.191213
7 26.09.13 10-13 SUM 7. møde_indk
Forslag MC9-projekter
FMK i kommunerne
Regnskabsvurdering
MC8-projektstatus
Årsrapport 2012
Ref.260913
6 25.06.13 14-16 SUM 6. møde_indk
MedComs projekttradition
Samarb. Apotekerforening
Oversigt MC-personale
MedCom8-status
eHealth is Worth it
EU Benchmarking 2012
RSI-status kronikerproj.
Teknologisk fremtidssikr.
Omk. og gevinster
It-revision af SDN
Regnskabsvurdering
Ref.250613
5 28.02.13 10-13 SUM 5. møde_indk
Teledermatologi
Virtuelle udskrivningskonf.
NemInfo
Psykiatri og MC-standarder
MC8-projektstatus
RSI-status kronikerstandard
Teletolkeprojektet
FMK primær 2013
DDV - fokuseret udvikling
Likviditet
Regnskabsvurdering
Økonomisk udligning
Ref.280213
4 15.11.12 10-13 SUM 4. møde_indk
Teknologisk fremtidssikr.
Ref.151112
3 11.10.12 10-15 Odense 3. møde_indk
Ref_NSI_fælles_kroniker
Indk_kronikerstyregruppe
Ref_kronikerstyregruppe
Notat_til_IT5_lab
Notat_laboratoriedata
Notat_videoinfrastruktur
Finansiering_SDN_VDX
Forslag_bidrag_SDN_VDX
MC_telemed_handleplan
Handlingsplan_telemedicin
eCPR_på_NSP
MC8-projektstatus
Teknologisk fremtidssikr.
Regnskabsvurdering
MC7-årsrapport
MC7-revisionsprotokollat
Ref.111012
2 24.05.12 10-13 SUM 2. møde_indk
Notat opsparing
MedComs projekttradition
Rigsrevisionen 2010
Status kronikerprojektet
Kronikermøde_300412
Deltagere kronikerprojekt
Statusredegørelse fys.
Elektronisk løsning fys.
Status på MedCom8
Fremtidig regnskabsvurd.
Udfordringer SOR-EDI
Ref.240512
1 01.03.12 10-13 SUM 1. møde_indk
Kronikerprojekt
Telemedicinsk satsning
MC-standarder udbredt
Lokaler i Forskerparken
MedCom8-status
Regnskabsvurdering
Ref.010312

 

MedCom7 

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 15.12.11 12-14 HCA,
Odense
8. møde_indk
Indb.MC7-afslutning
Forslag_MC8-program
Høringssvar_MC8-prog.
Forslag_Region_H
Organisering_kronikerproj.
Referat_kronikermøde
RSI-status_MC-standarder
Forslag_erstatnings-CPR
Den gode eCPR-service
Brev Rigsrevisionen
Rapport_Rigsrevisionen
Brev Datatilsynet
MedCom7-status
Regnskabsvurdering
MedCom-årsrapport
Revisionsprotokollat
Ref.151211
7 01.09.11 10-13  SUM 7. møde_indk
Fælles kronikerdata
NSI-kommentar
RSI-proces sundhedsjrn.
Sundhedsjournal
Database for GOP
REFPARC
Regnskabsvurdering
Ref.010911
6 19.05.11 10-13  SUM 6. møde_indk
Notat fælles kronikerdata
Kronikerkommissorium
Høringssvar sundhedsjrn.
Høringssvar telemedicin
Uddrag speciallæge-OK
MC7-status
Følgebrev Rigsrevision
Rapport Rigsrevision
Årsrapport 2009
Revisionsprotokollat 2009
Regnskabsvurdering
Ref.190511
5 03.03.11 10-13  SUM 5. møde_indk
P-journalnotat
P-journalsikkerhed
PLO-overenskomst
Hjemmemonitorering
MC7-status
Regnskabsvurdering
Ref.030311
4 18.11.10 10-13  SUM 4. møde_indk
MC7-projektstatus
P-journalnotat
Overensk. fodterapeut
Regnskabsvurdering
Ref.181110
3 09.09.10 10-13  SUM 3. møde_indk
Økonomiaft. og MC7
Praksisjournal
Økonomiaft. og NPI
Fødselsanmeldelsen
E-journalnotat
Telemedicinnotat
Status_MC7
Regnskabsvurdering
Ref.090910
2 20.05.10 10-13  SUM 2. møde indk
Projektoversigt
Laboratoriemedicin
Svar fra Skat
Siden sidst
Regnskabsvurdering
Årsrapport 2008
Revisionsprotokollat
Ref.200510
1 04.03.10 10-13 SUM 1. møde_indk
Forslag til budget MC7
Forslag til regionsbrev
Bilag til regionerne
SDN siden sidst
Finansiering af SDN
Projektstatus
Kommunestatus
Statusrapport MC6
Regnskabsvurdering
Ref.040310

 

MedCom6 

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 10.12.09 10-13 HCA,
Odense
8. møde_indk.pdf
Inviterede_MC7-forb.
Forslag til MedCom7
Delprojekter i MC7
Notat SDN-leverandør
Overgangsaftale Int.
Momsnotat
Siden sidst
Regnskabsvurdering
8_møde_ref.pdf
Totalregnskab
Regnskabsprog.
7 03.09.09 10-13 SUM

7. møde indk.pdf
Forslag til MedCom7
Forslag resultatkontrakt
Oversigt MC Int.
Siden sidst
Regnskabsvurdering

7_møde_ref.pdf
6 28.05.09 10-13 SUM 6. møde indk.pdf
Forslag til MedCom7
Notat_epSOS
Landsdækkende internat.
Siden sidst
Regnskabsvurdering
6_møde_ref.pdf
5 05.03.09 10-13 SUM 5._møde_indk.pdf
Regnskabsvurdering
EpSOS-projektet
Siden_sidst
Regnskabserkl.2007
Årsrapport 2007
Revisionsprotokollat
5_møde_ref.pdf
4 27.11.08 10-13 SUM 4. møde indk.pdf
WoHIT-folderen
Status_telemedicin
Forslag til telemedicin
RSD-kontrakt 2007
RSD-kontrakt 2008
Regnskabsvurdering int.
Laboratoriesvar på SDK
Kravspecifikation
SIP-status_og_plan
SOA og DDB
Siden sidst
Regnskabsvurdering MC6
MedComV årsrapport
Regnskabserklæring
Revisionsprotokollat
Indstillinger
4_møde_ref.pdf
3 04.09.08 10-13 SUM 3. møde_indk.pdf
Projektrammer
Facilitetsaftale
Serviceaftale
Profil_international
Resultatkontrakt
Bilag_resultatkontrakt
Siden sidst
Regnskabsvurdering
Indstillinger
3_møde_ref.pdf
2 29.05.08 10-13 SUM

2. møde indk.pdf
EU-rapport
Budgetredegørelse
Projektlinier i MC6
Anv. af telemedicin

Status SIP-projektet

SOS-projektet
Siden sidst
SDN-finansiering
Indstillinger

2_møde_ref.pdf
1 06.03.08 10-13 SUM 1. møde indk.pdf
SIP-projektet
FMK-status
Programstyregr.FMK
Budgetramme_MC6
Status_kommune
LÆ-projektstatus
Sundhed.dk-status
Medicinprojekt-status
E-journal-status
Status_konsolidering
Sundhedsdatanettet
MC-International
Regnskabsvurdering
Indstillinger
1_møde_ref.pdf

 

MedCom5 

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/bilag
8 13.12.07 12-15 HCA,
Odense
8. møde indk.pdf
Status FAME forb.gruppe
FAME udrulningsprojekter
MedCom infrastrukturopg
Mikrobiologidatabank
Fælles PLO-XML format
Ref. 2. regionsrunde, RN
Ref. 2. regionsrunde, RM
Ref. 2. regionsrunde,RSD
Ref. 2. regionsrunde, RH
Status kommune proj.
Status LÆ-projektet
3 faser DGOP implement.
sundhed.dk projekter
Medicinproj. - siden sidst
E-journal - siden sidst
Konsolidering/udbredelse
Sundhedsdatanettet
MedCom Int.- siden sidst
Regnskabsvurd.MedComV
Indstillinger
Supplement - indstillinger
8_møde_ref.pdf
7 06.09.07 10-13 SUM 7. møde indk.pdf
Status for medicinproj.
Notat FAME proj.forb.grp
Ref. LMS medicinstyregrp
Samarb.aft LÆ-syst.pilot
Etabl. national servicepl.form
Webservice standarder
Fælles int. info.enhed
Status kommune proj.
Sundhed.dk-projekter
Medicinproj. - siden sidst
E-journal - statusnotat
Konsolidering/udbredelse
Miss WebReq
Sundhedsdatanettet
Status eksisterende EDI
MedCom Int.-siden sidst
Notat - Baltic eHealth
Regnskabsvurd MedComV
MedCom årsrapport 2006
Indstillinger
7_møde_ref.pdf
6 07.06.07 10-13 SUM 6_møde_indk.pdf
EPJ-review
MC_og_ny_IT-strategi
Nationalt_patientindeks
Fælles_medicingrundlag
Internationale_projekter
Certification
Kommuneprojekter
Sundhed.dk-projekter
Medicinprojekt
E-journalprojektet
Konsolidering
Regnskabsvurdering
Indstillinger
6_møde_ref.pdf
5 08.03.07 10-13 SUM 5_møde_indk.pdf
Notat_samarbejdsaftale
Aftale_om_samarbejde
Forslag_samarbejdsaftale
FAME-projekt
Fælles medicingrundlag
Sammenhængende IT
Regions-/kommunerunder
Internationale projekter
European eDocuments
Kommuneprojekter
Sundhed.dk-projekter
Medicinprojekt
SUP-/e-journalprojektet
Sundheds-DIX'en
Kommunerne på DIX'en
Grønland på DIX'en
Konsolideringsprojekter
Indstillinger
5_møde_ref.pdf
4 30.11.06 10-13 SUM 4_møde_indk.pdf
Medicinmøde
Notat_MedCom-aftale
Eksist_MedCom-aftale
Opgradering_SDK
Nationalt_patientindex
Sygehusbehandlingsdata
Kommuneprojekt
Sundhed_dk
Medicinprojekt
Inv_medicinmøde
e-journalprojekt
Konsolideringsprojekter
Eksisterende_EDI-projekt
Sundheds-DIX-projekt
Makropilotprojekt
Evaluering_DGWS-kursus
Internationale_projekter
Regnskabsvurdering
Indstillinger
4_møde_ref.pdf
3 14.09.06 10-13 SUM 3_møde_indk.pdf
Samarb. Region Syd-dk  
Facilitetsaftale_RSD
Internationale aktiviteter
Kommuneprojekter
Sundhed_dk_underst
e-journal
Medicinprojekt
Sundheds-DIX
Kommuner/DIX
Web-service_makro
Eksisterende_EDI
Regnskabsvurdering
Indstillinger
3_møde_ref.pdf
2 22.06.06 13-15 SUM 2_møde_indk.pdf  
Samarbejde RSD 
Facilitetsaftale RSD 
Forslag_MC5-projekter
MC4-workshop
MC4-evaluering
Status_SUP
Status_sundheds-DIX
Status_mini-IRSK
Status_WebReq
Status_kommune
Status_eksisterende_EDI
Regnskabsvurdering_MC4
Regnskabsvurdering_MC5
Indstillinger
Gartner_case_study
2_møde_ref.pdf
1 02.02.06 11-13 SUM 1_møde_indk.pdf 
Forslag til budgetramme 
Bruttoprojektliste 
MC4-evaluering 
Regnskabsvurdering 
Indstillinger
1_møde_ref.pdf