Opdateret 21. juni 2021

MedComs koordineringsgruppe

 

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/præsentationer
MC12          
8. 14.12.22 10-15      
7. 01.09.22 10-15       
6. 09.06.22 10-15       
5. 17.03.22 10-15       
4. 25.11.21 10-15       
3. 09.09.21 10-15       
2. 03.06.21 9:30-12:00  Video Indk.030621  Ref.030621
PP.MJO
 
Status på FHIR
PP.LHF
PP.MBK
Cetificering analyse
Cetificering-Styregruppe
1. 11.03.21 10-15  Video  Indk.110321  Ref.110321
PP.MJO
 
PP.DSL
PP.LHF MHM
PP.MBK
PP.KMD
MC11+          
11. 16.12.20 13-15 Video Indk.161220  Ref.161220 
PP.Lars Hulbæk
PP. Michael Johansen
10. 22.10.20 10-13:30 Video Indk.221020  Ref.221020 
Bilag A
Bilag B
Bilag C
9. 04.06.20 10-15 Video Indk.040620 
Samlet præstation
Ref.040620
8. 05.03.20 10-15 Hotel H.C.A,
Odense
Indk.050320
Notat henv.
Forbedr. henv.
PRO-aktiviteter
Modernisering
PP_Jesper Hollegaard
Ref.050320

MC11          
7. 05.12.19 10-15 Region Hovedst. Indk.051219  Ref.051219
MC11 projekter
FHIR-beskeder
SP-link
Tekn. Region H.
PL-forum patientoverbl.
Henv. generelt
Pakketabel
MR-skemaet
6. 19.09.19 10-15 Aalborg Komm. Indk.190919  Ref.190919
PP.Akuttilb. Aalb.
PP.MC samlet
PP.Deloitterapport
PP.Rehab. Aalborg
5. 09.05.19 10-15 SDSI, 
5230 Odense M
Indk.090519 Ref.090519
PP.MC samlet 
PP.Eval. af PRO IA
PP.MC11 forl.
PP.Modern. infr.strukt.
PP.Modern. komm.omr.
PP.Kommunekomm.
PP.SDSI
4. 24.01.19 10-15 Sundhed.dk,
Kbh.
Indk.240119 Ref.240119
PP.TLE
PP.Anders Nielsen
PP.Tobias Espersen
PP.MJO
PP.THS_DAP
PP.Janet Johannesen
PP.ALK
PP.THS_MinLæge
PP.THS_AI i alm.praks.
3. 01.11.18 10-15 Københavns Komm. Indk.011118  Ref.011118
PP.JAP
PP.Mette Harbo
PP.Knud Brâuner
PP.MJO
2. 23.08.18 10-15 MedCom,
Odense
Indk.230818 Ref.230818
PP.LHF
PP.JRN
PP.MJO
PP.LHO
PP.SDS
PP.DSL
PP.RSI
PP.RH
1. 19.04.18 10-15 Odeon,
Odense
Indk.190418 Ref.190418
PP.TPL
PP.MJO
PP.LHF
EDI Portalen
Lakeside rapport 
MC10          
7. 13.12.17 12-16 Hotel Storebælt, Nyborg Indk.131217 Ref.131217
PP.131217
Laboratoriekomm.
MC11-program
6. 21.09.17 10-15 MBK, København Indk.210917 Ref.210917
PP.KOMBIT

PP.modernisering
PP.PLSP
Komplekse forløb
5. 11.05.17 10-15 Sundhed.dk,
København
Indk.110517 Ref.110517
PP.LPR3

PP.sundhed.dk
PP.blanket.RIV
PP.blanket.DMDD
PP.MC11-proces
PP.praksisområdet
Noter vedr. praksis
Digital almen praksis
PP.modernisering
PP.kommuner
Noter kommuner
PP.telemedicin
Noter telemedicin
4. 19.01.17 10-15 CompuGroup
Medical,
Aarhus
Indk.190117
Komm.amb.anal.
Ref.190117
PP.RN

PP.KRC_JEJ
PP.LHF1
PP.LHF2
PP.PPE
Kommiss. SOR
Beskr. proj.forsl.
3. 27.10.16 10-15 Fremtidens
Plejehjem,
Nørresundby
Indk.271016 Ref.271016
PP.MHM

PP.LHO
PP.TLE
Lis Witte
2. 18.08.16 10-15 Sundheds-
datastyrelsen,
København
Indk.180816
Sikkerhed sårjr. 
Ref.180816
PP.MHM_TLE
PP.sårjournal
PP.undtagelsesredeg.
PP.tilbagesvar
1. 28.04.16 10-15 Videnbyen,
Odense
Indk.280416 
Kommissorium
PID MC-opg.
PID stand.
Ref.280416
PP.LHF
PP.SundhedDanmark
PP.IJO
PP.sundheddk
Resultat workshop
PP.MaTIS
MC9          
8. 10.12.15 12-16 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.101215 Ref.101215
PP.IJO

PP.ALK
PP.DSL
PP.TLE
PP.MDM
PP.GHE
7. 24.09.15 13-15 NSI Indk.240915
MC10-Progr.
MC i psyk.
Ref.240915
PP.LHF
PP.LHO
PP.TLE
PP.JAP-DSL-JRN
Medicin hj.pl.-sgh.
Temadag

24.08.15 10-13.30 MedCom Indk.240815 Noter fra temadagen
Christine Brot, SST
Jeanette Jensen, MC
Signe Vind, RSI
Rikke Viggers, RSD
Ruth Ertmann, læge
6. 21.05.15 10-15 MedCom Indk.210515
Korrespond.
Vandrejournal
Fodstatus
Ref.210515
PP.LHF
PP.JG
PP.IJO
PP.kontrakter
PP.CoLab
PP.JAP
5. 05.03.15 10-15 MedCom Indk.050315
Neg. kvitt.
Ref.050315
PP.LHF
PP.telesår
PP.GOP
PP.meddelelser
PP.korrespondance
PP.svangre
4. 04.12.14 10-15 MedCom Indk.041214
MC9-arb.pgr.
Årshjul
Psykiatri/social
Ref.041214
Forsendelsestider
PP.LHF
PP.IJO
PP.JRN
PP.DSL
PP.JEJ_LHO
3. 09.10.14 10-15 Dalum Landbr.skole,
Odense
Indk.091014
Gruppearb.
Ref.091014
PP.LHF
PP.DSL
PP.RH
PP.RN
PP.RSD
PP.RM
Bilag1.RS
Bilag2.RS
Gruppe RH
Gruppe RM
Gruppe RN
Gruppe RSD
Genoptræningsplan
2. 18.06.14 10-15 Region
Nordjylland
Indk.180614
Regionsfordøre
Øk. KL
Øk. regioner
Komm. EDI
Ref.180614
PP.LHF
PP.JAP
PP.IJO
Oplæg gruppearb.
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
1. 06.03.14 10-15 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.060314
Kommissorium
Governancemodel
Proj.monitorering
Regionsfordøre
Ref.060314
PP.HBJ
PP.JEJ
PP.KHS
Kommissorium
MC8          
7. 12.12.13 13-16.30 Hotel Storebælt,
Nyborg
Indk.121213
Aftale om rammer
Bedre kvalitet
Proj. og basisopg.
Ref.121213
PP.HBJ
PP.DSL
PP.sundhed.dk
PP.LHF
Rehabilitering
6. 10.10.13 10-15 NSI, København Indk.101013
Forslag MC9
Projektstatus
EDI-fejlsituationer
Ref.101013
PP.HBJ
PP.strategi
PP.RIV
PP.SOR
PP.SOR-EDI
PP.LHO
PP.JEJ
PP.IJO
E-journal
P-journal
5. 30.05.13 10-20.30 ARoS, Aarhus Indk.300513
RSI-status
Ref.300513
PP.LHF
PP.HBJ
PP.Odense
PP.ALK
PP.RIV
PP.RSD
PP.JRN
PP.sundhed.dk
PP.HBJ2
4. 14.03.13 10-15 Odense Kommune Indk.140313
NemInfo
MC8-status
Psykiatri og MC
Ref.140313
PP.LHF
PP.JRN
PP.Jesper
PP.digst
PP.HBJ
PP.FMK
PP.EDI
PP.DSL
PP.standarder
Forsendelsestider
Henvisningens vej
3. 04.10.12 10-15 CSC Scandihealth,
Skejby
Indk.041012
MC8-status
Telemedhandl.plan
Tekn. fremtidssikr.
Ref.041012
Præs.LHF
Præs.JAP
Præs.Deloitte
2. 21.06.12 10-15 Danske Regioner,
København
Indk.210612
MC8-status
Ref.210612
Præs.IJO
Henvisninger.RSD
Præs.ALK
Præs.Deloitte
Lægesystemopgaver
1. 26.04.12 10-15 MedCom Indk.260412
Notat Region H.
Kommissorium
MC8-status
Ref.260412
Præs.LHF
Præs.Parker
Præs.HBJ
Præs.IJO
Præs.JRN
Præs.RS
Præs.PL
Præs.KMD
Præs.NSI
MC7          
6. 15.12.11 15.30-
17.30
Odense Indk.151211  
5. 08.09.11 10-15 Region Midtjylland Indk.080911
Komm._stand.
RSI-beslutning
MC7-status
Input Region H.

Ref.080911
Præs.Odense
Præs.sundhed.dk
Præs.LHF
Præs.HBJ
Kroniker

4. 10.-
13.05.11
? Budapest

Indk.120511
Oplæg_komm.

Bilag_økonomi
Økonomi_RN
Økonomi_RM
Økonomi_RS
Økonomi_RH
Komm._kron.
MC7-status

Inv.Budapest
Program
Press release

Ref.120511
Præs.HBJ
Præs.JRN
Præs.RSD
Værkst.møder_RSD
PP.værkst.møder
Præs.EJ
Præs.JP
3. 10.02.11 10-15 Region Syddanmark Indk.100211
MC7-status
Audit genoptr.
PLO-overensk.
Ref.100211
Præs.LHF
Præs.JAP
Præs.RegionH
Præs.PLO
Præs.KDE
Præs.GOP
2. 25.11.10 10-15 Region Sjælland Indk.251110
MC7-proj.status
Praksisjournal
Ref.251110
Meddelelser
Udbredelse
Præs.LHF
Præs.EJ
Præs.HBJ
Præs.IJO
Præs.DSL
Formøde 19.11.10 09.30-12 MedCom Indk.191110 Ref.191110
Meddelelser
Udbredelse
1. 30.09.10 10-14.30 Region Hovedstaden 

Indk.300910
Økonomiaft. & MC
Aft. sundheds-IT
Overs. samarb.aft.
MC7 - projektplaner

Ref.300910
Præs.LHF
Præs.IJO
Præs.CMH
Præs.KDE
Præs.HBJ
0. 10.06.10 10-13 MedCom Indk.100610
Bilagsmateriale
Ref.100610
Præs.HBJ
Præs.IJO
Regionsdeltagelse
Kontaktpersoner