Opdateret 15. januar 2019

Operationel styregruppe social og sundhed

Nr. Dato Tid Sted Dagsorden/bilag Referat/præsentationer
5. 11.12.2019 10.00-15.00 Nyborg    
4. 11.09.2019 10.00-15.00 Fredericia    
3. 03.04.2019 10.00-15.00 MedCom    
2. 06.12.2018 10.00-15.30 Nyborg Indk.061218
Vedhæftede bilag
Juridisk ansvar
Forsendelseslogistik
Ref.061218
PP.061218
Udv. anv. standarder
1. 04.10.2018 10.00-15.30 Nyborg

Indk.041018
Udpegningsbrev
PID
Kommissorium
Kommunepjece

Ref.041018
PP_KHS
PP_JEJ
PP_MBK/DSL