Opdateret 16. oktober 2018

Pakkehenvisninger

Funktionen pakkehenvisning/dynamisk henvisning er indført i de fleste lægesystemer. Alt efter lægesystem kaldes funktionen enten pakkehenvisning eller dynamisk henvisning, men det er samme funktion. Formålet med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning er at lette arbejdsgangen for den praktiserende læge samt sikre en hurtigere visitationsproces på sygehuset, idet funktionen også indeholder et opdateret kartotek over modtagere af henvisningen - så henvisningen altid når frem til rette modtager.

Pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning blev udviklet til kræft- og hjertepakker, og kan nu også bruges:

  • som almindelig henvisning (generel henvisning)
  • til billeddiagnostik
  • til sundhedstilbud i kommunerne
  • og fortsat til kræft- og hjertepakker
  • En pakkehenvisning/dynamisk henvisning fungerer som en almindelig henvisning med skrivefelter, som det kendes fra "den gode henvisning", men der er tilføjet:
  • Et specifikt adressekartotek (med udgangspunkt i SOR), således at det sikres, at henvisningen kommer frem til rette modtager
  • Link til relevant forløbsbeskrivelse på sundhed.dk
  • Link til evt. patientinformation
  • Kontaktinformation (fx tlf.nr.) til den afdeling, man henviser til
  • Fraser i skrivefelterne som hjælp og vejledning til at skrive det rette i henvisningen. Fraserne optræder kun, hvis der er enighed mellem PKO og regionen/Sundhedssstyrelsen om disse.

Hvis der er behov for at vedlægge bilag (pdf- og jpg-filer), kan man gøre det med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning. Region Nordjylland kan kun modtage bilag elektronisk denne vej. Region Syddanmark kan endnu ikke modtage bilag til elektroniske henvisninger.

Fremover vil der også være mulighed for at sende en pakkehenvisning/dynamisk henvisning til de små private institutioner, fx hospice, da de nemmere kan koble sig på denne henvisningstype.

Lægesystemerne har opbygget pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning på forskellig måde i systemerne.