Opdateret 2. marts 2022

Pakkehenvisninger

Funktionen pakkehenvisning/dynamisk henvisning er indført i de fleste lægesystemer. Alt efter lægesystem kaldes funktionen enten pakkehenvisning eller dynamisk henvisning, men det er samme funktion. Formålet med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning er at lette arbejdsgangen for den praktiserende læge samt sikre en hurtigere visitationsproces på sygehuset, idet funktionen også indeholder et opdateret kartotek over modtagere af henvisningen - så henvisningen altid når frem til rette modtager.

Pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning blev udviklet til kræft- og hjertepakker, og kan nu også bruges:

  • som almindelig henvisning (generel henvisning)
  • til billeddiagnostik
  • til sundhedstilbud i kommunerne
  • og fortsat til kræft- og hjertepakker
  • En pakkehenvisning/dynamisk henvisning fungerer som en almindelig henvisning med skrivefelter, som det kendes fra "den gode henvisning", men der er tilføjet:
  • Et specifikt adressekartotek (med udgangspunkt i SOR), således at det sikres, at henvisningen kommer frem til rette modtager
  • Link til relevant forløbsbeskrivelse på sundhed.dk
  • Link til evt. patientinformation
  • Kontaktinformation (fx tlf.nr.) til den afdeling, man henviser til
  • Fraser i skrivefelterne som hjælp og vejledning til at skrive det rette i henvisningen. Fraserne optræder kun, hvis der er enighed mellem PKO og regionen/Sundhedssstyrelsen om disse.

Hvis der er behov for at vedlægge bilag (pdf- og jpg-filer), kan man gøre det med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning. 

Fremover vil der også være mulighed for at sende en pakkehenvisning/dynamisk henvisning til de små private institutioner, fx hospice, da de nemmere kan koble sig på denne henvisningstype.

Lægesystemerne har opbygget pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning på forskellig måde i systemerne.