Opdateret 14. januar 2019

Vejledning, henvisningshotellet

Der er udarbejdet en folder, der fortæller om REFPARC henvisningshotellets funktioner og brug.

Desuden er der lavet video, der viser eksempler på hvordan lægepraksis udfylder henvisning til kræftpakkeforløb og til kommunal forebyggelse.