Opdateret 7. september 2021

Privathospitaler: Sundhedsjournal og MedCom standarder

Regionerne benytter undertiden privathospitalerne som supplerende behandlingssteder i forbindelse med behandling af patienter som har særlige diagnoser eller hvor der er behov for at overholde den lovede offentlige behandlingsgaranti. Dette samarbejde aftales mellem Danske Regioner og brancheforeningen for privathospitaler og disse aftaler indeholder også krav i forhold til formidling af patientdata.

Når en patient behandles på et privathospital er det vigtigt for det sammenhængende og gode patientforløb, at alle relevante data fra patientens tidligere behandlinger er tilgængelige for de behandlende klinikere på privathospitalet. Dette kan sikres gennem adgang til Sundhedsjournalen for disse klinikere. Sundhedsjournalen indeholder bl.a. adgang til journaloplysninger fra offentlige sygehuse (e-journal), Laboratorieportalen (Biokemi-, Immunologi-, Mikrobiologi- og Patologidata fra laboratorier) samt FMK (Fælles Medicinkort).

MedCom er blevet bedt om at kigge på denne opgave i MedCom 10. Opgaven består både i at skabe adgang til allerede eksisterende data i Sundhedsjournalen, men også at forberede privathospitalernes indberetning af tilsvarende data som opstår i forbindelse med patientbehandlingen.

Projektmonitorering (pdf) kan ses her.