Opdateret 7. marts 2022

Privathospitaler og it-leverandører

Pr. 1. september 2021 er der indgået nye 2-årige aftaler om ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg mellem Danske Regioner og brancheforeningen Sundhed Danmark. I den forbindelse udstilles MedComs liste med kontaktoplysninger på regioner og kommuner, som bidrager med information og vejledning om genoptræning til borgeren, til rådighed for privathospitalernes systemleverandører.

Se listen med kontaktoplysninger

Desuden bidrager MedCom i en begrænset periode med at stille en liste over kommunernes lokationsnummer for meddelelserne Genoptræningsplan og Plejeforløbsplan (G-GOP og XDIS21) til rådighed.

Se liste over kommunale organisationers lokationsnumre, som kan modtage G-GOP og XDIS21