Opdateret 14. marts 2022

Privathospitaler: Sundhedsjournal og MedCom standarder

Regionerne benytter undertiden privathospitalerne som supplerende behandlingssteder i forbindelse med behandling af patienter som har særlige diagnoser, eller hvor der er behov for at overholde den lovede offentlige behandlingsgaranti. Dette samarbejde aftales mellem Danske Regioner og brancheforeningen for privathospitaler, og disse aftaler indeholder også krav i forhold til formidling af patientdata.

Når en patient behandles på et privathospital er det vigtigt for det sammenhængende og gode patientforløb, at alle relevante data fra patientens tidligere behandlinger er tilgængelige for de behandlende klinikere på privathospitalet. Dette kan sikres gennem adgang til Sundhedsjournalen for disse klinikere. Sundhedsjournalen indeholder bl.a. adgang til journaloplysninger fra offentlige sygehuse (e-journal), Laboratorieportalen (Biokemi-, Immunologi-, Mikrobiologi- og Patologidata fra laboratorier) samt FMK (Fælles Medicinkort). Her kan du læse mere om Sundhedsjournalen

MedCom har i Sundhedsjournal 3 projektet (under MedCom 11 og 12) haft ansvaret for at få etableret dataleverance af journaloplysninger fra privathospitaler til E-Journal. Dette har indebåret både test og certificering af alle privathospitalsleverandører samt almindelige udbredelsesaktiviteter, monitorering og support ifm. udrulningen til selve hospitalerne.

Projektmonitorering (pdf) kan ses her.