Opdateret 4. januar 2018

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

Baggrund
Projektet er bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet som led i regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Hvad går projektet ud på?

Projektets fokus er det internetbaserede system, WebPatient, som er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet WebReq, der i dag anvendes af 99 % af lægerne i almen praksis. WebPatient er et tillægsmodul og et system, hvori den praktiserende læge kan bestille hjemmemonitorering for en patient. Patienten modtager en besked om bestillingen og kan elektronisk afgive svar på de målinger, som patienten har udført hjemme hos sig selv.

Systemet stilles frit til rådighed for praktiserende læger, der ønsker at anvende WebPatient i WebReq.

Udbredelsen af WebPatient vil gøre det let for almen praksis at bestille og modtage digitale hjemmemonitoreringer i deres nuværende digitale arbejdsgang med brugen af WebReq.

WebPatient udbredes og videreudvikles over en 3-årig periode som elektronisk PRO-system i almen praksis.

Læs mere om projektet her

Nedenstående videoer er produceret af DMDD A/S og Nord-KAP på vegne af MedCom. 

WebPatient - kort fortalt WebPatient for sundhedsfaglige
WebPatient for borgere  
   

 

Skemaer i WebPatient (pr. 29. september 2017)
Følgende skemaer kan praksis rekvirere elektronisk af patienter via WebPatient:

  • Hjemmeblodtryksmålinger
  • Angst-, Stress- og Depressionsskemaer
  • Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)
  • Blodsukkerprofil
  • Vægtkontrol
  • Væske-/vandladningsskema (voksen)
  • Væske-/vandladningsskema (barn)
  • Peakflow
  • Hovedpinedagbog (voksne)

- og flere vil komme til.

Vejledninger, hjælp og brug
Find vejledning og hjælp til brug af WebPatient her.

Se statistik og månedlig brug af WebPatient her.

Se nye tiltag og kommende ønsker til WebPatient her.