Opdateret 29. juni 2020

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

Status

Projektet er i regi af MedCom afsluttet den 31. december 2019.
Pr. 1. januar 2020 indgår PRO i almen praksis som basisaktivitet i MedCom med det formål månedligt at monitorere udbredelse og brug af WebPatient som PRO-system i praksis.
Se eventuelt Statistik og månedlig brug af WebPatient 

Konference og evalueringsrapport

Se evalueringsrapporten, optagelser og præsentationer fra konferencen.

Evalueringen af elektronisk PRO i almen praksis viser positive resultater set med praksis og patienternes øjne:

 • Sparer tid
  Flertallet af praktiserende læger og øvrigt praksispersonale vurderer, at de samlet set sparer tid, og at deres arbejdsopgaver ift. PRO-skemaer generelt er blevet nemmere.
 • Øger datakvaliteten
  Flertallet i praksis vurderer, at datakvaliteten er blevet bedre med elektronisk PRO.
 • Mindsker UTH
  Størstedelen af praksispersonalet vurderer, at risikoen for utilsigtede hændelser er mindre med elektronisk PRO.
 • Øger samarbejde og patientinddragelse
  Flertallet af patienter mener, at det elektroniske PRO forbedrer samarbejdet med deres egen læge og ca. halvdelen af patienterne føler sig mere inddraget i deres behandling efter indførsel af det elektroniske PRO.

Projektets positive resultater danner et godt fundament for både udbredelse af PRO og øget realisering af gevinster ved digitalisering i almen lægepraksis i Danmark.

Baggrund for projektet

Projektet blev bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) som et 3-årigt projekt (2016-2018) som led i regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektet er i aftale med SUM forlænget til udgangen af 2019.

Hvad gik projektet ud på?

Udbredelse og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-system hos de alment praktiserende læger:

 • 30% (2016)
 • 50% (2017)
 • 65% (2018)
 • 75% (2019)

Nedenstående videoer er produceret af DMDD A/S og Nord-KAP på vegne af MedCom. 

WebPatient - kort fortalt WebPatient for sundhedsfaglige
WebPatient for borgere  
 

Hjemmemonitoreringsskemaer i almen praksis

I projektet blev der udarbejdet 17 skemaer til hjemmemonitorering til brug mellem almen praksis og deres patienter.
Du kan se hvilke skemaer almen praksis kan rekvirere af patienten (eller patientens assistent) ved at gå ind under patientvejledninger og metodeblade.