Opdateret 20. januar 2020

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis

Konference og evalueringsrapport

Se evalueringsrapporten, optagelser og præsentationer fra konferencen.

Evalueringen af elektronisk PRO i almen praksis viser positive resultater set med praksis og patienternes øjne:

 • Sparer tid
  Flertallet af praktiserende læger og øvrigt praksispersonale vurderer, at de samlet set sparer tid, og at deres arbejdsopgaver ift. PRO-skemaer generelt er blevet nemmere.
 • Øger datakvaliteten
  Flertallet i praksis vurderer, at datakvaliteten er blevet bedre med elektronisk PRO.
 • Mindsker UTH
  Størstedelen af praksispersonalet vurderer, at risikoen for utilsigtede hændelser er mindre med elektronisk PRO.
 • Øger samarbejde og patientinddragelse
  Flertallet af patienter mener, at det elektroniske PRO forbedrer samarbejdet med deres egen læge og ca. halvdelen af patienterne føler sig mere inddraget i deres behandling efter indførsel af det elektroniske PRO.

Projektets positive resultater danner et godt fundament for både udbredelse af PRO og øget realisering af gevinster ved digitalisering i almen lægepraksis i Danmark.

Baggrund for projektet

Projektet blev bestilt af Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) som et 3-årigt projekt (2016-2018) som led i regeringens styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Projektet er i aftale med SUM forlænget til udgangen af 2019.

Hvad går projektet ud på?

Projektets fokus er det internetbaserede system, WebPatient, som er fuldt integreret i laboratorierekvireringssystemet WebReq, der i dag anvendes af lægerne i almen praksis. WebPatient er et tillægsmodul og et system, hvori den praktiserende læge kan bestille hjemmemonitorering for en patient. Patienten modtager en besked om bestillingen og kan elektronisk afgive svar på de målinger, som patienten har udført hjemme hos sig selv.

Mål for udbredelse af WebPatient i almen praksis:

 • 30% (2016)
 • 50% (2017)
 • 65% (2018)
 • 75% (2019)

Nedenstående videoer er produceret af DMDD A/S og Nord-KAP på vegne af MedCom. 

WebPatient - kort fortalt WebPatient for sundhedsfaglige
WebPatient for borgere  
   

Skemaer pr. 10. december 2019

Følgende skemaer kan praksis rekvirere elektronisk af patienter via WebPatient:

 • Hjemmeblodtryksmålinger
 • Angst-, Stress- og Depressionsskemaer
 • Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS)
 • Blodsukkerprofil
 • Kropsmål
 • Væske-/vandladningsskema (voksen)
 • Væske-/vandladningsskema (barn)
 • Peakflow
 • Hovedpinedagbog (voksne)
 • COPD assessment testen (CAT)
 • CMDQ (Common metal disorder questionnaire)
 • KRAM
 • MRC-Dyspnøskala
 • Manniches VAS
 • StartBack

- og flere vil komme til.

Vejledninger, hjælp og brug

Vejledning og hjælp til brug af WebPatient.

Statistik og månedlig brug af WebPatient.

Se nye tiltag og kommende ønsker til WebPatient.