Opdateret 3. juni 2020

Årshjul og milepæle

Milepæle:

 • Drift- og udviklingsaftale, kontrakt indgået
 • Analyse og modning af Webpatient inden udbredelse
 • Informationskampagne planlagt
 • Vejledninger, materialer og instruktionsvideoer udarbejdet
 • Brugerdrevet udvikling af WebPatient ud fra kliniske behov.
 • Udbredelse af WebPatient i almen praksis:
  - 30% (2016)
  - 50% (2017)
  - 65% (2018)
 • Analyse for deling af data med KIH og Laboratoriedatabank afsluttet
 • Mini-MAST afsluttet
Faser 2015 2016 2017 2018
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Plan/Konsulentbistand X  X                  X   X   
2 Samarbejdsaftaler    X   X     X                
3 Informationsmateriale             X   X            
4 Møder/arrangementer      X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
5 Releaseplanlægning        X    X    X    X    X  
6 Systemudvikling         X   X      X     X    X      X 
7 Udbredelse og information      X   X  *30%  X   X   X  *50%  X   X   X  *65%
8 Analyse (deling af data)                      X   X   
9 Vurdering (mini-MAST)          X            X   X   X 

* Total udbredelsesprocent i forhold til antal ydernumre i dansk almen praksis