Opdateret 6. november 2020

Evaluering af PRO i almen praksis

Forside af evalueringsrapportEvaluering af elektronisk Patientrapporterede oplysninger (PRO) i almen praksis (2016-2018) er gennemført.

Evaluering er udført i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, PLO, MedCom og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT).

Rapporten belyser udbredelsen af elektronisk PRO i almen praksis og undersøger praktiserende læger, øvrigt praksispersonale og patienters erfaringer hermed.

Status på udbredelse, resultater fra den nationale evalueringsrapport samt brugerdebat mellem praksis og borgere om gevinster og udfordringer, blev præsenteret på PRO-konference februar 2019.

Læs den fulde evalueringsrapport (pdf) og læs den korte evalueringsfolder (pdf).

Du kan se optagelser og præsentationer fra konferencen nedenfor. 

Resultater fra evalueringen

Evalueringen af elektronisk PRO i almen praksis viser positive resultater set med praksis' og patienternes øjne:  

 • Sparer tid
  Flertallet af praktiserende læger og øvrigt praksispersonale vurderer, at de samlet set sparer tid, og at deres arbejdsopgaver ift. PRO-skemaer generelt er blevet nemmere.
 • Øger datakvaliteten
  Flertallet i praksis vurderer, at datakvaliteten er blevet bedre med elektronisk PRO.
 • Mindsker UTH
  Størstedelen af praksispersonalet vurderer, at risikoen for utilsigtede hændelser er mindre med elektronisk PRO.
 • Øger samarbejde og patientinddragelse
  Flertallet af patienter mener, at det elektroniske PRO forbedrer samarbejdet med deres egen læge og ca. halvdelen af patienterne føler sig mere inddraget i deres behandling efter indførsel af det elektroniske PRO.

Projektets positive resultater danner et godt fundament for både udbredelse af PRO og øget realisering af gevinster ved digitalisering i almen lægepraksis i Danmark.  

Præsentationer og optagelser fra evalueringskonferencen

MedCom-præsentation (pdf)

Velkomst

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Præsentation af projektet "PRO i almen praksis”

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Status og resultater for udbredelse

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Brugerdebat om gevinster og udfordringer

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen

Evaluering af projekt

CIMT-præsentation (pdf)

Du skal acceptere marketing cookies for at kunne se videoen