Opdateret 14. januar 2019

Webpatient

Projektorganisation
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med:
Borgere/patienter, praktiserende læger, PLO, regionernes datakonsulenter, leverandør og MedCom.

I projektet er nedsat en klinisk brugergruppe og rådgivende patientpanel samt tilknyttet en lægefaglig konsulent, der vil stille krav til videreudvikling af WebPatient.

Endvidere er der indgået samarbejdsaftale med Datakonsulentordningen om at levere 1. level support og at medvirke til at udbrede WebPatient i almen praksis i regionerne.

Målsætning
Mål for udbredelsen af WebPatient i forhold til antal ydernumre i almen praksis:

  • 30 % udbredelse (2016)
  • 50 % udbredelse (2017)
  • 65 % udbredelse (2018)