Opdateret 29. januar 2018

Projektorganisation

Partnere

  • Praktiserende læger
  • Patienter
  • Regionernes IT- og datakonsulenter
  • PLO
  • DMDD
  • MedCom

Projektorganisation
Projektet indgår i MedCom10-programmet under MedComs styregruppe.

Der etableres en brugergruppe og patientpanel til at sikre klinisk input til behov og videreudvikling af WebPatient samt sikring af patientbrugervenlighed.

MedCom er projektleder for udbredelsen og videreudvikling af WebPatient som fælles PRO-systemet i almen praksis.