Opdateret 20. marts 2020

PRO understøttelse

Understøttelse af PRO er en videreførelse i at modne den national it-infrastruktur til TRL8 - tidligere en del af Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO.

I MedCom11+ indgås der samarbejdsaftaler om afprøvningsprojekter mellem udvalgte regioner, kommuner, praksis og deres leverandører (EPJ, EOJ og LPS). Afprøvningsprojekterne skal i drift demonstrere tværsektoriel deling og adgang (TRL8) i at aflevere og se PRO- og måledata via KIH over den nationale infrastruktur.

Derudover skal MedCom være med til at sikre:

  • at de (regionalt forankrede) tværsektorielle PRO-projekter leverer data til KIH via infrastrukturen
  • at EPJ/EOJ/SDK henter og præsenterer data fra KIH via infrastrukturen.

MedCom varetager projektrollen og har det tekniske ansvar for gennemførelse af afprøvningsprojekterne. 

Oversigt pr. 1. marts 2020

Følgende afprøvningsprojekter er i gang:

Projekt

Delprojekt

Deltagere

Systemer

HL7 CDA

Borgervisning
(Generisk)

 

Sundhed.dk

Sundhed.dk

QFDD, QRD, PHMR

National PRO-pakke for diabetes

 

Region Nordjylland (AAU)
Københavns kommune

Diaprofil (ZiteLab )
Sundhed.dk (borger)

QRD

National PRO-pakke for hjerterehabilitering

Delprojekt 1

Region Syddanmark (OUH)
Nordfyn og Odense kommune

Mit Sygehus, PRO-kommune
(MedWare)
Sundhed.dk (borger)

QRD

Skema over igangsatte afprøvningsprojekter 

 

Følgende afprøvningsprojekter er under udarbejdelse:

Projekt

Delprojekt

Deltagere

Systemer

HL7 CDA

Reduceret PRO-pakke for hjerterehabilitering og måledata

Delprojekt 2

Sygehus Lillebælt (SLB)
Vejle kommune (VK)

Mit Sygehus (MedWare)
MoEva

QRD, PHMR

Lokalt KOL-skema

 

Århus Universitetshospital (AUH)
Århus Kommune (AAK)

AmbuFlex
Columna Cura (Systematic)

QRD, PHMR

Lokalt PRO-pakke for blødersygdom inkl. måledata

 

Region Midtjylland (RM)
AAU, Skejby

JOURNL
Sundhed.dk (borger)

QRD, PHMR

Skema over afprøvningsprojekter under udarbejdelse


Det fulde overblik og status for kan du finde i Overblik og status på afprøvningsprojekter