Opdateret 4. januar 2018

Program for Digital Almen Praksis

Den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT har den 4. oktober 2017 godkendt igangsættelsen af seks konkrete digitaliseringsprojekter for almen praksis i et samlet program, hvor programledelsen er forankret i MedCom. Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Der igangsættes en konkret digitaliseringsindsats, der kan optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen. Konkret igangsættes 6 digitaliseringsprojekter:

Hurtigt patientoverblik
Bedre forberedelse af konsultationer gennem spørgeskemaer
Den intelligente indbakke
Forbedring af epikriser
Kommunikation med kommunal pleje
”Lægen i min lomme” (borgerrettet APP)