Opdateret 25. januar 2019

Program for et samlet patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter med komplekse patientforløb, deres pårørende og sundhedsprofessionelle.

Baggrund

Et stigende antal patienter har kontakter og behandlingsforløb, som går på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Det stiller krav om øget koordinering og tværsektorielt samarbejde.

I ’Program for et samlet patientoverblik’, som startede op i efteråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2019, udvikles og afprøves nogle digitale løsninger, som skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om de komplekse patientforløb og understøtte patienters og pårørendes overblik over forløbet.

Udviklingen og afprøvningen af de digitale services foregår i 5 delprojekter:

  • Fælles Stamkort
  • Deling af Aftaler
  • Deling af Planer og Indsatser
  • Analyse af patientens mål
  • Fælles pilotprojekt

Løsningerne udvikles i den nationale infrastruktur på sundhedsområdet med de tilhørende sikkerhedskomponenter.

Sundhedsdatastyrelsen er projektleder og sekretariat for programmet.

MedComs opgaver

  • MedCom er involveret i fire delprojekter (Fælles stamkort, deling af aftaler, deling af planer og indsatser samt pilotprojektet)
  • MedCom udarbejder CDA-profiler for ’Aftaler’ og ’Planer og Indsatser’. CDA-profiler og relevant baggrundsmateriale kan findes her.
  • MedCom tester og certificerer de involverede it-leverandører
  • MedCom har en plads i styregruppen for programmet

Om ’Program for et samlet patientoverblik’

Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom. Sundhedsdatastyrelsen er projektleder og sekretariat for programmet.

Programmet indgår i Strategi for Digital Sundhed 2018-2022, indsatsområde 2: Viden til tiden.

Læs mere om programmet her