Opdateret 11. juni 2021

Samlet Patientoverblik - Almen praksis

Om projektet

MedCom varetager implementeringen af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt i almen praksis. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, PLO, PL-forum og PLSP.

Formål

Formålet med projektet er at understøtte almen praksis i implementeringen af førnævnte løsninger, så alle praksislægesystemer understøtter løsningerne inden udgangen af 3. kvartal 2021. Praksislægesystemerne skal kunne aflevere og hente patientens stamkortdata og kalenderaftaler til og fra Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur, NSP (den nationale service platform), som kan tilgås af patienten via Sundhed.dk.

Deling af data via PLSP

Data til og fra den enkelte klinikkers lægepraksissystemer deles via Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), som allerede nu gør det muligt for patienten at se sine aftaler hos egen læge i Min Læge app'en. Første fase af implementeringen af fælles stamkort og aftaleoversigt i almen praksis skal derfor gøre det muligt at dele data via MedComs CDA-profiler for "Aftaler" og "Fælles Stamkort" mellem PLSP og NSP. Dette projekt ledes af Sundhedsdatastyrelsen, og vil bl.a. gøre det muligt for patienten at se andre aftaler i Min Læge app’en og ikke kun aftaler med egen læge. Dette projekt forventes i mål i løbet af efteråret 2020.

Implementering i lægepraksissystemerne

Patientens egen læge skal i eget lægepraksissystem kunne se patientens stamdata og aftaler, som vil være delt af regioner, kommuner og praksislæger på Sundhedsdatastyrelsens fælles digitale infrastruktur, NSP. Anden fase af implementeringen af fælles stamkort og aftaleoversigt i almen praksis skal derfor sikre, at alle lægepraksissystemer kan vise patientens data fra andre behandlere i sundhedssektoren i lægens brugerflade, samt at stamkortsdata kan synkroniseres fra lægepraksissystemet til NSP. Dette projekt skydes i gang med en workshop hos MedCom i august 2020 med deltagelse af Sundhedsdatastyrelsen, PLSP og samtlige lægepraksissystemleverandører.