Opdateret 8. marts 2018

Projektmonitorering

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom11-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe og MC11-koordineringsgruppen. 

Første monitorering for MedCom11 kommer i starten af marts 2018.

Den sidste monitorering for MedCom10-projekterne findes nedenfor:

Projekter

MedComs basisaktiviteter
Tværsektoriel udbredelse

Standarder, test og certificering

Systemforvaltning

Internationale aktiviteter