Opdateret 4. september 2018

Projektmonitorering

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom11-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe og MC11-koordineringsgruppen. 

Samlet Monitorering for MedCom11-projekterne findes nedenfor:

Monitorering for de enkelt MedCom11-projekter findes nedenfor: 

Modernisering af MedCom kommunikationen

Social og sundhedsområdet

IT i praksissektoren

Anden national udbredelse

  • Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO
  • Praksys - afregningsstandarder (pt. ingen monitorering på dette)
  • Sundhedsjournal 3.0 (pt. ingen monitorering på dette)
  • Digital svangre- og vandrejournal (pt. ingen monitorering på dette)

Basisaktiviteter

Standarder, test og certificering

Systemforvaltning

Internationale aktiviteter