Opdateret 8. juli 2020

Projektmonitorering

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom11-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe og MC11-koordineringsgruppen. 

Samlet Monitorering for MedCom11-projekterne findes nedenfor:

Monitorering for de enkelt MedCom11-projekter findes nedenfor: 


Modernisering af MedCom kommunikationen

Social og sundhedsområdet

IT i praksissektoren

Anden national udbredelse

Basisaktiviteter

Standarder, test og certificering

Systemforvaltning

Internationale aktiviteter