Opdateret 7. marts 2022

Projektmonitorering MedCom12

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom12-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe og MC12-koordineringsgruppen. 

Kort status for MedCom12-projekterne samt statistik findes nedenfor:

Monitorering for de enkelte MedCom12-projekter findes nedenfor: 

Projekter

 1. Modernisering af standarder (pdf)
 2. Modernisering af infrastruktur (pdf) 
 3. Advis om sygehusophold (FHIR) (pdf)
 4. Korrespondancemeddelelse (FHIR) (pdf)
 5. Kommunal henvisning (pdf)
 6. Fælles Faglige begreber - FFB (pdf)
 7. Deling af kommunale prøvesvar (pdf)
 8. Kunstig Intelligens i almen praksis (pdf)
 9. MinLæge APP (pdf)
 10. Diagnosekort i almen praksis (pdf)
 11. Ingen monitorering
 12. Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis (pdf)
 13. Konsolidering af forløbsplansteknologi (pdf)
 14. Datakvalitet i praksissektoren (pdf)
 15. Et Samlet Patientoverblik - kommuner (pdf)
 16. Et Samlet Patientoverblik - almen praksis (pdf)
 17. Afprøvning af planer og indsatser – psykiatri/social (pdf)
 18. Graviditet i almen praksis (pdf)
 19. Sundhedsjournal 3.0 - Opkobling af speciallægepraksis (pdf)
 20. Sundhedsjournal 3.0 - Opkobling af privathospitaler (pdf)
 21. Sundhedsjournal 3.0 - Kommunal adgang til Sundhedsjournalen (pdf)
 22. Sundhedsjournal 3.0 - Datakvalitet i E-Journal (pdf)
 23. Understøttelse af PRO løsninger (pdf)
 24. Understøttelse af FUT infrastrukturen (pdf)
 25. Data fra KIH til sundhed (pdf)
 26. Borgerrettede videokonsultationer/Kontaktlægen (pdf)

Basisaktiviteter