Opdateret 9. juni 2021

Projektmonitorering 2020

Projektmonitoreringen giver et hurtigt overblik med status og væsentlige projektparametre for MedCom11-projekterne og opdateres i forbindelse med møder i MedComs styregruppe og MC11-koordineringsgruppen. 

Samlet Monitorering for MedCom11+-projekterne findes nedenfor:

Monitorering for de enkelte MedCom11+-projekter findes nedenfor: 

Projekter


Basisaktiviteter