Opdateret 10. oktober 2022

Arbejdsgruppe for psykiatri- og socialområdet

Regioner og kommuner arbejder på forskellige niveauer og gennem forskellige metoder med at understøtte kommunikation mellem social- og sundhedsområdet. For at bidrage til denne understøttelse og for at kvalificere MedComs tiltag og projekter har MedCom nedsat en arbejdsgruppe for psykiatri- og socialområdet (herunder psykiatrien). 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra:

  • psykiatriområdet i hver region
  • socialområdet i hver region (udvalgt via KKR-netværket)
  • Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)
  • KL
  • Danske Regioner
  • MedComs kommuneteam

Deltagere i arbejdsgruppen for social- og sundhedsområdet.

Formålet med arbejdsgruppen er at have et sted, hvor lokale erfaringer, faglig sparring og input indenfor social- og sundhedsområdet kan løftes til nationalt niveau og deles med øvrige regioner og kommuner. Hvis der er ønsker og behov, som ikke dækkes via eksisterende projekter og initiativer, kan den operationelle styregruppe bidrage til afklaring af, om der skal udvikles mere MedCom-understøttelse, eller om løsning skal adresseres i andet regi. 

MedCom organiserer og faciliterer arbejdsgruppemøderne.