Opdateret 5. januar 2022

Regionernes og kommunernes samarbejde inden for social- og psykiatriområdet

Alle sundhedaftaler 2015-18 mellem landets regioner og kommuner har haft fokus på udvidet anvendelse af MedCom-meddelelserne, specifikt mellem den regionale psykiatri og det kommunale, sociale område, men der er også fokus på at understøtte forløb, hvor en borger fra kommunens socialområde indlægges på somatisk afdeling. Regioner og kommuner vil fortsætte indsatsen under de kommende sundhedsaftaler 2019-2022. 

Nedenfor har vi samlet en række links til sider, som vedrører samarbejdet mellem regioner og kommuner inden for social- og psykiatriområdet.

Region Syddanmark og samarbejdskommuner

Region Hovedstaden og samarbejdskommuner

Region Nordjylland og samarbejdskommuner

Region Midtjylland og samarbejdskommuner

Region Sjælland og samarbejdskommuner

Sundhedsstyrelsen