Opdateret 7. marts 2022

Social- og sundhedsområdet

De nuværende sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner for perioden 2015-2018 omtaler alle ibrugtagning af MedCom kommunikation på social- og psykiatriområdet. Samtidig ibrugtages FMK på social- og misbrugsområdet.

Formålet med forslag til program for digitalt samarbejde på social- og sundhedsområdet i MedCom11 er at styrke tværsektoriel kommunikation elektronisk mellem relevante parter på social- og sundhedsområdet således, at der er lige muligheder for understøttelse af borgernes forløb uanset om behandlingen foregår i somatikken eller i psykiatrien.

Initiativet omfatter følgende hovedaktiviteter:

  • Ibrugtagning af eksisterende MedCom-standarder indenfor psykiatri- og socialområdet, herunder korrespondancestandarden
  • Krav og bidrag til modernisering af MedCom-kommunikationen, herunder for at sikre bredere anvendelse af sygehusadviser
  • FMK på ældreområdet, misbrugscentre og sociale institutioner
  • Fælles Sprog III implementeringsstøtte (færdiggørelse af MedCom10 projekt)
  • Kommunal henvisning (færdiggørelse af MedCom10 projekt)