Opdateret 4. januar 2021

Oversigt over MedCom-standarder, som er relevante for kommuneområdet

Meddelelsestyper XML Anvendes mellem Supplerende bemærkning
Korrespondancemeddelelsen/
klinisk e-mail
XDIS91 alle parter  
Negativ/positiv kvittering XCTL01-02-03 alle parter  
Receptfornyelse XPRE60 kommune - lægepraksis  
Genoptræningsstandard GGOP hospital - kommune kopi til lægepraksis, 
fysioterapeuter?
Kommunehenvisning XREF15 lægepraksis/hospital - kommune implementeres 2018
Kommuneafslutningsnotat XDIS15 kommune - lægepraksis/hospital på anmodning
Sygehushenvisning XREF01 lægepraksis - hospital 2018 hospital - kommune
Udskrivningsepikrise XDIS01 hospital - lægepraksis  
Indlæggelsesrapport XDIS16 kommune - hospital aktuelt kun til ældreområdet
Plejeforløbsplan XDIS21 kommune - hospital aktuelt kun til ældreområdet
Melding om færdigbehandling XDIS19 kommune - hospital aktuelt kun til ældreområdet
Udskrivningsrapport XDIS18 kommune - hospital aktuelt kun til ældreområdet
Fødselsanmeldelsen XDIS32 hospital - kommune kun børneområdet
Indlæggelsesadvis XDIS20 hospital - kommune aktuelt kun til ældreområdet
Udskrivningsadvis XDIS17 hospital - kommune aktuelt kun til ældreområdet
Laboratorierekvisition XREQ01 lægepraksis/kommune - hospital kommunale misbrugscentre
Laboratoriesvar XRPT01 hospital - lægepraksis/kommune kommunale misbrugscentre
(Bilag/indlejrede) (i proces) 
(reference xml)
(hospital - kommune) (skal aftales &
implementering planlægges)
Den gode LÆService webservice lægepraksis - kommune Se LÆ-blanketoversigt.
4 tekniske standarder indgår
ved digital udveksling af
LÆ-blanketter.