Opdateret 7. marts 2022

Statusredegørelser fysioterapi

Ifølge overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi (§ 34, stk. 3) skal status- og undtagelsesredegørelser kunne sendes elektronisk mellem fysioterapeut, praktiserende læge og region efter gældende MedCom-standarder.

Det har siden september 2016 været muligt at sende henholdsvis statusredegørelsen og undtagelsesredegørelsen elektronisk.
De elektroniske undtagelsesredegørelser udgår pr. 1. januar 2019. De elektroniske statusredegørelser fortsætter uændret.
Baggrunden for at undtagelsesredegørelserne afskaffes er, at overenskomstens parter med aftalen af den 7. september 2018 om fornyelse af overenskomsterne er enige om, undtagelsesredegørelsen ikke har fungeret tilfredsstillende som henholdsvis dialog- og styringsredskab.

MedCom har fået til opgave at orientere om, at det ikke længere er muligt at bruge undtagelsesredegørelsen, som bortfalder pr. 1. januar 2019. Nedenstående notat beskriver dels nuværende arbejdsgange i henvisningsproceduren mellem lægepraksis og fysioterapeuter, dels ændringer i forbindelse med bortfald af den elektroniske undtagelsesredegørelse.

Papirblanketsættet: statusredegørelse/undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi ændres til en elektronisk form, som fysioterapeuten kan vælge at bruge i stedet for papirblanketterne. Den elektroniske løsning skal dermed erstatte arbejdsgangen på papir.

Fysioterapihenvisningen REF07 ændres derfor og får nyt versionsnummer (H0732R), hvor ændringen består i indførelse af et unikt ID (UUID), som genbruges i fysioterapiepikrisen, korrespondancemeddelelsen og fysioterapiafregningen, så man kan følge hele forløbet ved hjælp af dette unikke ID.