Opdateret 4. marts 2020

Tandlægeområdet

Baggrund

I overenskomsten fra 2015 mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) står der, at tandlægerne skal have et it-journalsystem, der kan anvende MedCom-standarderne til kommunikation af elektroniske patientdata kapitel 6 §24.

Tandlægesystemerne integrerede it-løsningen "EDI-portalen", som kan håndtere relevante MedCom-standarder til kommunikation i tandlægeklinikker.

Dette betyder, at alle praktiserende tandlæger kan:

Sende elektroniske

 • Henvisninger til Sygehuse og andre tandlægeklinikker (REF01)
 • Henvisninger til Billeddiagnostiske undersøgelser, Røntgen (REF02)
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Afregne elektronisk med regioner (RUC03)
 • Korrespondancemeddelelser (DIS91)
 • Journaler i PDF-format
 • Billedfiler (BIN01)
 • Kvitteringer (CTL02, CTL03)

Modtage elektroniske

 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Billeddiagnostiske epikriser (DIS05)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Korrespondancemeddelelse (DIS91)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04)
 • Journaler i PDF-format
 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

Målsætningen

At få mindst 80 % af alle tandlægepraksis til at anvende EDI-portalen til dagligt at kommunikere med eksterne sundhedsfaglige parter er nu opnået. Faktisk bruger 95 % af alle tandlæger nu EDI-portalen.

Der arbejdes nu med at afdække kommunikationsstrømme mellem kommuner, Børne-/ungetandplejen og private tandlæger, samt pilotforsøg med elektroniske ansøgninger etableres.

Projektet - datakonsulent

Alle tandlæger har nu integreret løsningen via deres it-systemer. Til at understøtte ibrugtagning af denne tilbyder MedCom hjælp direkte i den enkelte tandlægepraksis i form af besøg af MedComs tandlægedatakonsulent. Tilbuddet er gratis for tandlægepraksis.

Formålet er at understøtte implementeringen af EDI-portalen, så alle praktiserende tandlæger kan kommunikere elektronisk med øvrige parter i sundhedsvæsenet ved brug af relevante standarder.

Involverede i projektet

MedCom, MedComs styregruppe, RLTN, Dansk Tandlægeforening, Tandlægesystemerne, Nasure, Regionernes MedCom-kontaktpersoner og Kommuner.

Nasure

Nasure er dem der laver support. Nasure har dagligt telefonsupport mellem 9-13 og kan kontaktes på telefon 6996 0591. 

EDI Portalen

EDI Portalen kan tilgås automatisk via journalsystemet. Hvis du ikke kan komme på, kan du evt. kontakte din support for dit journalsystem.
Det er også muligt at tilgå EDI Portalen via manuel login. Dette gøres via https://ediportalen.dk/. Her skal der anvendes adgangskode og password. Dette udleveres af Nasure.

Sundhed.dk

Samtidig med den øgede brug af EDI Portalen får tandlægerne også øje på de oplysninger, der ligger på sundhed.dk, som fx klinikkens navn, adresse og telefonnummer. Det er tandlægens eget ansvar, at disse oplysninger er opdaterede og vedligeholdt, ligesom det også er tandlægens opgave at vedligeholde oplysninger i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR). 

Hvis du ønsker at redigere i klinikkens oplysninger i SOR, skal følgende link anvendes: Gå til SOR selvbetjening via NemID medarbejdersignatur.

Har du opdateringer vedr.:

 • Klinikkens navn
 • Klinikkens adresse
 • og by
 • Telefonnummer

skal du skrive til regionen. Husk, at der altid skal opgives ydernummer.

Kontaktoplysninger til regionerne:

WebReq

Tandlægerne kan i forbindelse med EDI Portalen nu også indberette deres biopsiprøver elektronisk ved hjælp af WebReq. 

Ønsker du at bestille flere prøvetagningsblanketter, kan det gøres via dette link:

https://www.smds.dk/bestilling-af-proevetagningsblanketter-ptb/ eller https://www.synlab.dk/      

Bestillingssedlen finder du under Webreq > hjælp til Webreq> Tandlæger (nederst på siden)

Har du som bruger behov for kontakt til WebReq med driftsspørgsmål og anvendelse kan du ringe til:

WebReq-hotline
SynLAB
Storhaven 12
7100 Vejle
Tlf. 7572 0177

Mandag - torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00
Mail: webreq.support@synlab.com

Vejledninger m.v. findes på https://www.dmdd.dk/hjaelp-til-webreq/