Opdateret 21. juni 2018

Tandlægeområdet

Baggrund
I seneste overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) skal tandlægerne have et it-journalsystem, der kan anvende MedCom-standarderne til kommunikation af elektroniske patientdata kapitel 6 §24.

Praktiserende tandlæger har hidtil ikke haft teknisk mulighed for at kunne anvende MedCom-standarder til kommunikation med bl.a. hospitaler, laboratorier, kommuner og andre tandlægeklinikker. 

Tandlægesystemerne på markedet har nu integreret it-løsningen ”EDI-portalen”, som kan håndtere relevante MedCom-standarder til kommunikation i tandlægeklinikker.

Dette betyder at alle praktiserende tandlæger kan:

Sende elektroniske

 • Henvisninger til Sygehuse og andre tandlægeklinikker (REF01)
 • Henvisninger til Billeddiagnostiske undersøgelser, Røntgen (REF02)
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Afregne elektronisk med regioner (RUC03)
 • Korrespondancemeddelelser (DIS91)
 • Journaler i PDF-format
 • Billedfiler (BIN01)
 • Kvitteringer (CTL02, CTL03)

Modtage elektroniske

 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Billeddiagnostiske epikriser (DIS05)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Korrespondancemeddelelse (DIS91)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04)
 • Journaler i PDF-format
 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

Mål
At mindst 80 % af alle tandlægepraksis kan anvende og anvender EDI-portalen til daglig kommunikation med eksterne sundhedsfaglige parter og anvender dette som væsentligste kommunikationsform.

At kommunikationsstrømme mellem kommuner, Børne-ungetandplejen og private tandlæger afdækkes, og pilotforsøg med elektronisk kommunikation etableres.

Løsning
EDI-portalen implementeres i tandlægepraksis til generel brug i kommunikationen mellem private tandlægepraksis og deres sundhedsfaglige samarbejdsparter.  
Der oprettes en funktion som tandlægedatakonsulent i MedCom til varetagelse af implementeringshjælp hos den enkelte tandlægepraksis, gennem on-site besøg, afholdelse af lokale kurser, understøttelse af regionale aktiviteter.

Projektet - datakonsulent
Alle tandlæger har nu integreret løsningen via deres it-systemer. Til at understøtte ibrugtagning af denne tilbyder MedCom nu instruktion og startup hjælp direkte i den enkelte tandlægepraksis i form af besøg af MedComs  tandlægedatakonsulent. Tilbuddet er gratis for tandlægepraksis.

Formålet er at understøtte implementeringen af EDI-portalen, så alle praktiserende tandlæger kan kommunikere elektronisk med øvrige parter i sundhedsvæsenet ved brug af relevante standarder.

Involverede i projektet
MedCom, MedComs styregruppe, RLTN, Dansk Tandlægeforening, Tandlægesystemerne, Nasure, Regionernes MedCom-kontaktpersoner, Kommuner.