Opdateret 11. april 2022

Tandlægeområdet

Projektet er afsluttet, men fortsætter som basisopgave

Tandlægerne har taget EDI-Portalen til sig, og alle journalsystemer kan nu benytte den.

Tandlægerne sender godt 80.000 meddelelser om måneden, hvilket er langt over det forventede. Men det viser også at klinikkerne har manglet et nemt ”værktøj” til sikker kommunikation.

At projektet er afsluttet og overgår som et basisprojekt, betyder ikke at tandlægerne bliver pakket væk igen, men at MedCom stadig har fokus på statistisk opfølgning på udbredelse og anvendelse.

Baggrund

I overenskomsten fra 2015 mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) står der, at tandlægerne skal have et it-journalsystem, der kan anvende MedCom-standarderne til kommunikation af elektroniske patientdata kapitel 6 §24.

Tandlægesystemerne integrerede it-løsningen "EDI-portalen", som kan håndtere relevante MedCom-standarder til kommunikation i tandlægeklinikker.

Dette betyder, at alle praktiserende tandlæger kan:

Sende elektroniske

 • Henvisninger til Sygehuse og andre tandlægeklinikker (REF01)
 • Henvisninger til Billeddiagnostiske undersøgelser, Røntgen (REF02)
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Afregne elektronisk med regioner (RUC03)
 • Korrespondancemeddelelser (DIS91)
 • Journaler i PDF-format
 • Billedfiler (BIN01)
 • Kvitteringer (CTL02, CTL03)

Modtage elektroniske

 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Billeddiagnostiske epikriser (DIS05)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Korrespondancemeddelelse (DIS91)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04)
 • Journaler i PDF-format
 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

Målsætningen

At få mindst 80 % af alle tandlægepraksis til at anvende EDI-portalen til dagligt at kommunikere med eksterne sundhedsfaglige parter er nu opnået. Faktisk bruger 95 % af alle tandlæger nu EDI-portalen.

Projektet - datakonsulent

Alle tandlæger har integreret løsningen via deres it-systemer. MedComs tandlægedatakonsulent, har været ude på mange klinikker rundt om i landet, hvilket har gjort at mange tandklinikker, er kommet i gang med at bruge EDI-Portalen. Formålet var at understøtte implementeringen af EDI-portalen, så alle praktiserende tandlæger kan kommunikere elektronisk med øvrige parter i sundhedsvæsenet ved brug af relevante standarder.

Involverede i projektet

MedCom, MedComs styregruppe, RLTN, Dansk Tandlægeforening, Tandlægesystemerne, Nasure, Regionernes MedCom-kontaktpersoner og Kommuner.

Nasure

Nasure er det firma der har udarbejdet EDI Portalen, og da der dagligt kommer flere brugere på, kommer der af samme grund også hele tiden ønsker til flere der skal anvende EDI-Portalen, bl.a. kommuner, forsikringer, specialtandplejen mm.
Hvis du har ønsker til flere der skal med på EDI-Portalen, eller ønsker til forbedringer i EDI Portalen, så skriv endelig til: mail@nasure.dk

EDI Portalen

EDI-Portalen kan tilgås automatisk via journalsystemet. Hvis du ikke kan komme på, eller har spørgsmål til EDI-Portalen skal du kontakte din support for dit journalsystem.
Det er også muligt at tilgå EDI-Portalen via manuel login. Dette gøres via https://ediportalen.dk/. Her skal der anvendes adgangskode og password. Dette udleveres af Nasure, enten via mail mail@nasure.dk eller via telefon dagligt mellem 9-13 og kan kontaktes på telefon 5050 6040.

Sundhedsvæsnets Organisationsregister

Samtidig med den øgede brug af EDI-Portalen får tandlægerne også øje på de oplysninger, der ligger på sundhed.dk, som fx klinikkens navn, adresse og telefonnummer. Det er tandlægens eget ansvar, at disse oplysninger er opdaterede og vedligeholdt, ligesom det også er tandlægens opgave at vedligeholde oplysninger i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR). 

Hvis du ønsker at redigere i klinikkens oplysninger i SOR, skal følgende link anvendes: Gå til SOR selvbetjening via NemID medarbejdersignatur.

Har du opdateringer vedr.:

 • Klinikkens navn
 • Klinikkens adresse
 • og by
 • Telefonnummer

skal du skrive til regionen. Husk, at der altid skal opgives ydernummer.

Kontaktoplysninger til regionerne:

WebReq

Tandlægerne kan i forbindelse med EDI-Portalen nu også indberette deres biopsiprøver elektronisk ved hjælp af WebReq. 

Ønsker du at bestille flere prøvetagningsblanketter, kan det gøres via dette link:

https://www.smds.dk/bestilling-af-proevetagningsblanketter-ptb/ eller https://www.synlab.dk/      

Bestillingssedlen finder du under Webreq > hjælp til Webreq> Tandlæger (nederst på siden).

Har du som bruger behov for kontakt til WebReq med driftsspørgsmål og anvendelse kan du ringe til:

WebReq-hotline
SynLAB
Odeons Kvarter 19, 2. tv.
5000 Odense C
Tlf. 7572 0177

Mandag - torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00
Mail: webreq.support@synlab.com

Vejledninger m.v. findes på https://smds.dk/hjaelp-til-webreq/