Opdateret 20. november 2018

Tandlægeområdet

Baggrund
I overenskomsten fra 2015 mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) står der, at tandlægerne skal have et it-journalsystem, der kan anvende MedCom-standarderne til kommunikation af elektroniske patientdata kapitel 6 §24.

Tandlægesystemerne integrerede it-løsningen "EDI-portalen", som kan håndtere relevante MedCom-standarder til kommunikation i tandlægeklinikker.

Dette betyder, at alle praktiserende tandlæger kan:

Sende elektroniske

 • Henvisninger til Sygehuse og andre tandlægeklinikker (REF01)
 • Henvisninger til Billeddiagnostiske undersøgelser, Røntgen (REF02)
 • Rekvirere laboratorieundersøgelser til patologi og mikrobiologi via WebReq
 • Afregne elektronisk med regioner (RUC03)
 • Korrespondancemeddelelser (DIS91)
 • Journaler i PDF-format
 • Billedfiler (BIN01)
 • Kvitteringer (CTL02, CTL03)

Modtage elektroniske

 • Epikriser (DIS01, DIS02)
 • Billeddiagnostiske epikriser (DIS05)
 • Bookingsvar (DIS13)
 • Korrespondancemeddelelse (DIS91)
 • Laboratoriesvar (RPT02, RPT03/04)
 • Journaler i PDF-format
 • Kvitteringer (CTL01, CTL02, CTL03)

Målsætningen
At få mindst 80 % af alle tandlægepraksis til at anvende EDI-portalen til dagligt at kommunikere med eksterne sundhedsfaglige parter er nu opnået. Faktisk bruger 95 % af alle tandlæger nu EDI-portalen.

Der arbejdes nu med at afdække kommunikationsstrømme mellem kommuner, Børne-/ungetandplejen og private tandlæger, samt pilotforsøg med elektroniske ansøgninger etableres.

Projektet - datakonsulent
Alle tandlæger har nu integreret løsningen via deres it-systemer. Til at understøtte ibrugtagning af denne tilbyder MedCom hjælp direkte i den enkelte tandlægepraksis i form af besøg af MedComs tandlægedatakonsulent. Tilbuddet er gratis for tandlægepraksis.

Formålet er at understøtte implementeringen af EDI-portalen, så alle praktiserende tandlæger kan kommunikere elektronisk med øvrige parter i sundhedsvæsenet ved brug af relevante standarder.

Involverede i projektet
MedCom, MedComs styregruppe, RLTN, Dansk Tandlægeforening, Tandlægesystemerne, Nasure, Regionernes MedCom-kontaktpersoner og Kommuner.