Opdateret 7. marts 2022

Telemedicinsk hjemmemonitorering og PRO

I MedCom11+ er det valgt at opdele dette projekt i 2 separate projekter FUT og PRO understøttelse.
Du kan fremover finde og læse mere om de 2 projekter, ved at følge nedenstående link til:

Baggrund

Projektet er søsat i forbindelse med økonomiaftalerne 2016, hvor det er aftalt mellem parterne (regeringen, regionerne og kommunerne), at der i 2019 skal være etableret telemedicinsk understøttelse til borgere med KOL.

I forbindelse med KIH-projektet og Telecare Nord projektet er der udviklet og testet en it-infrastruktur svarende til NSI’s referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren. Det er aftalt, at denne infrastruktur skal anvendes i forbindelse med udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Test og analyser af it-infrastrukturens komponenter har vist, at der bl.a. er behov for produktionsmodning i forhold til ’Technical Readiness Level 8’ (TRL8).
Dette projekt er derfor søsat med henblik på at arbejde med produktionsmodningen af komponenterne. 

Hvad går projektet ud på?

Projektet går ud på, at produktionsmodne it-infrastrukturen til telemedicinsk monitorering. 

Dette omfatter bl.a. modning af:
- standarder, herunder HL7- og IHE-profiler
- NSP’s services
- KIH Databasen
- integration til 3. parts system
- OpenTele (med henblik på governance af Open Source)

Hvad modningen af ovenstående komponenter indebærer, er beskrevet nedenfor.

Modning af standarder
MedCom er ejer af de danske profileringer af følgende HL7-standarder:

  • standard for hjemmemonitoreringsdata: PHMR
  • standard for spørgeskemadata (PRO) og skemadefinition: QFDD og QRD

Sundhedsdatastyrelsen er ejer af de danske IHE-profiler. 

Produktionsmodningsarbejdet i forbindelse med standarder og profiler består i at gøre disse produktionsklare, hvilket bl.a. omfatter tilretning af OID’s m.m. og derudover udvikling af samledokumenter. 

Udfører af denne modning: Sundhedsdatastyrelsen/MedCom

Modning af NSP’s services
Produktionsmodningen af NSP’s services omfatter modning af:

  • Dokumentdelingsservice
  • Sikkerhedskomponenterne adgangskontrol (i forhold til tilføjelse af flere sikkerhedsattributter)
  • Samtykkeservice
  • MinLog
  • Behandlingsrelationsservice

Udfører af denne modning: Sundhedsdatastyrelsen 

Modning af KIH Databasen
Produktionsmodningen af KIH Databasen omfatter modning i forhold til TRL8 i henhold til den udarbejdede arkitekturanalyse af databasen. Denne modning vil overordnet omfatte: implementering af en XDS-on demand profil, implementering af justeret PHMR-profil, implementering af understøttelse af spørgeskemastandarder, skalering (etablering af redundant miljø, performance og stress-test), tests via connectaton samt pilottest.

Udfører af denne modning: MedCom

Modning af integration til 3. parts system
Produktionsmodning af integration til 3. parts system omfatter bl.a. klinisk validering gennem pilotdrift i klinisk drift, specielt med henblik på anvendelse i kliniske arbejdsgange, sammenstilling af målinger og spørgeskemaer. Herudover omfatter modningen understøttelse af teknisk integration til anvendersystemer som regioner, kommuner og lægepraksis samt Sundhed.dk. 

Udfører af denne modning: MedCom

Modning af OpenTele
Produktionsmodning af OpenTele fokuserer på governance af Open Source-delen. Det indebærer at fastlægge og implementere en governance-model for Open Source-komponenterne i den telemedicinske it-infrastruktur.

Udfører af denne modning: en region (stadig udefineret)

Programledelsen og koordineringen af de forskellige aktører og modningskomponenter varetages af Sundhedsdatastyrelsen. 

Målsætning

Formålet med projektet er at produktionsmodne it-infrastrukturkomponenterne i henhold til TRL8 med henblik på at kunne idriftsætte komponenterne og understøtte telemedicinsk monitorering til borgere med KOL.

Resultater ved gennemførsel:

  • Projektet leverer en produktionsklar telemedicinsk it-infrastruktur.
  • Projektet gennemføres for at gøre generel national telemedicinsk understøttelse af borgere muligt. I første instans fokuseres på telemedicinsk understøttelse af borgere med KOL.  

Der blev den 5. april 2017 afholdt en MaTIS-temadag. Se materiale fra temadagen.

MedCom og Sundhedsdatastyrelsen har udgivet en vejledning i forhold til deling af dokumenter via Dokumentdelingsservicen på den Nationale Serviceplatform (NSP): "KOM GODT IGANG MED DOKUMENTDELING" (pdf).