Opdateret 22. februar 2018

Projektorganisation

Partnere
MedCom, Sundhedsdatastyrelsen, Leverandør af EPJ, EOJ og praksislægesystemer, Sundhed.dk, regioner og kommuner med henblik på pilotafprøvning, Alexandrainstituttet, ekstern teknisk projektleder, Stiftelsen for Softwarebaserede Sundhedsservices (4S), ekstern it-teknisk evaluator, CoLab.

Projektorganisation
Styregruppen skal rapportere til den ’Fællesoffentlige porteføljestyregruppe for implementering af telemedicinsk KOL-behandling’

Styregruppe medlemmer er:

  • 3 repræsentanter fra regionerne/DR
  • 3 repræsentanter fra kommunerne/KL
  • 3 repræsentanter fra staten
  • 2 repræsentanter fra MedCom

Formandskab og sekretariatets betjening varetages af Sundhedsdatastyrelsen .

Rådgivende arkitekturgruppe:
NSI, regioner, Alexandrainstituttet, MedCom teknisk personale.

MedComs rolle:
Ansvarlig for modning af KIH-databasen og afprøvning (pilotdrift)