Opdateret 3. august 2022

Telemedicinsk landkort

Det telemedicinske landkort er nedlagt og opdateres ikke længere.

Etableringen af det telemedicinske landkort blev besluttet i 2012 af Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening som en del af National handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Som beskrevet i handlingsplanen, var hensigten med landkortet "at give mulighed for, at organisationer, der ønsker at starte med telemedicin, kan finde andre aktører eller lignende problemstillinger og dermed hurtigere komme i gang med at bruge allerede etableret viden.... at hjælpe myndighederne med, hvor de kan indhente relevante erfaringer og i valget af konkrete teknologier", samt generelt at skabe overblik over telemedicinske initiativer i Danmark. Det telemedicinske landkort blev etableret i 2013 og blev anvendt frem til sommeren 2021. 

Da behovene for videndeling og overblik gennem årene har ændret sig, besluttede MedComs styregruppe i efteråret 2021 at nedlægge det telemedicinske landkort.