Opdateret 7. marts 2022

Telemedicinsk landkort

I 2012 blev det jf. den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin (pdf) besluttet, at MedCom skulle skabe et overblik over anvendelsen af telemedicinsk teknologi i Danmark. Dette medførte etableringen af det telemedicinske landkort i 2013.

Det telemedicinske landkort er en database, hvori det er muligt at registrere og fremsøge informationer om telemedicinske initiativer i Danmark. Formålet med landkortet er at sikre det efterspurgte overblik over anvendelsen af telemedicinsk teknologi i Danmark samt at danne grundlag for vidensdeling og samarbejde på tværs af geografier og sektorer.

Etablering, udvikling og vedligehold af det telemedicinske landkort og kortlægningsarbejdet sker under MedComs projektledelse og er forankret i en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner, praksis, relevante forskningsmiljøer, KL og PLO. Gruppen har med afsæt i eksisterende kortlægninger fra 2010-2012 (se nedenfor) fastlagt få, men centrale, parametre, som sikrer den ønskede kategorisering af nuværende og fremtidige telemedicinske initiativer i Danmark og dermed grundlaget for overblik og vidensdeling.

  • MedCom foretog en kortlægning for ABT-fonden i 2010
  • RSI foretog en kortlægning af regional telesundhed i 2011
  • NSI (nu Sundhedsdatastyrelsen) foretog en kortlægning af tværsektoriel telemedicin i regi af Det Rådgivende Udvalg vedr. Telemedicin i foråret 2012
  • KL foretog en kortlægning af kommunal telesundhed i efteråret 2012

Gruppen har desuden en proaktiv og opsøgende indsats i forhold til indregistrering af initiativer i det telemedicinske landkort.

Det telemedicinske landkort opbygges løbende, men tilstræbes opdateret én gang årligt, hvor MedCom foretager en kortlægning af telemedicinske initiativer på baggrund af data fra det telemedicinske landkort. Læs seneste kortlægning, der blev foretaget i 3. kvartal 2020. 

Har du spørgsmål til det telemedicinske landkort, er du velkommen til at sende en mail til tml@medcom.dk.

Det telemedicinske landkort er et supplement til KL's velfærdsteknologiske landkort.