Opdateret 25. januar 2019

Monitorering

Denne side opdateres ikke.

Region Nordjylland har siden 1. september 2017 varetaget den fællesoffentlige systemforvaltning af sårjournalen. Se mere her.

Nedenfor kan du finde monitorering af udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering frem til udgangen af 2017. Monitoreringsdokumenterne viser, i hvor høj grad regioner og kommuner inkluderede det forventede antal sår samt milepælsrealisering jf. samarbejdsaftaler. 

MedComs sårmonitoreringsdokumenter er udarbejdet ud fra detaljerede projektstatistikker baseret på dataudtræk fra Pleje.net. Disse statistikker kan findes her.

Monitorering for diabetiske fodsår og venøse bensår:

Monitorering for diabetiske fodsår:


Monitorering for venøse bensår: