Opdateret 22. februar 2018

Monitorering

Sårmonitorering:

MedCom har i perioden november 2014 - december 2015 systematisk monitoreret udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering hver måned. Monitoreringsdokumenterne viser, i hvor høj grad regioner og kommuner inkluderede det forventede antal sår samt milepælsrealisering jf. samarbejdsaftaler. Udbredelsesmonitorering fortsætter til udgangen af år 2017 efter aftale med parterne bag projektet (referingen, KL og Danske Regioner). 

Projektstatistikker:

MedComs sårmonitoreringsdokumenter er udarbejdet ud fra detaljerede projektstatistikker baseret på dataudtræk fra Pleje.net.

Fra og med september 2015 er sårmonitoreringerne for diabetiske fodsår og venøse bensår samlet i ét dokument.

Monitorering for diabetiske fodsår og venøse bensår:

Monitorering for diabetiske fodsår:


Monitorering for venøse bensår: