Opdateret 25. januar 2019

Telepsykiatri

Projektet "Demonstration og udbredelse af telepsykiatri" er gennemført i perioden 1. oktober 2012 - 31. december 2014. Projektet har været et af fem initiativer fra Den nationale handlingsplan for udbredelsen af telemedicin 2012.

Udbredelsesprojektet - "Anvendelse af videokonference mellem psykiatriske sengeafsnit og ambulante psykiatriske enheder på alle relevante afdelinger" er overgået til drift i de enkelte regioner.

Erfaringerne fra projektet "Demonstration og udbredelse af telepsykiatri" findes her.