Opdateret 23. april 2018

Telepsykiatri

Projektet "Demonstration og udbredelse af telepsykiatri" er gennemført i perioden 1. oktober 2012 - 31. december 2014. Projektet er overgået til drift i de enkelte regioner.

Demonstrationsprojektet: Anvendelse af videokonference mellem regionens psykiatriske afdelinger og kommunale enheder.

Udbredelsesprojektet: Anvendelse af videokonference mellem psykiatriske sengeafsnit og ambulante psykiatriske enheder på alle relevante afdelinger.

Regeringen, KL og Danske Regioner har udarbejdet en national handlingsplan for telemedicin for at sætte fart på anvendelsen af telemedicin og starte national udbredelse af løsninger, som har størst potentiale. Projektet er et af fem initiativer i handlingsplanen. Læs handlingsplanen her.

Det har været projektets formål at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde gennem en effektiv udnyttelse af de knappe speciallægeressourcer og ved at sikre kontinuitet og høj kvalitet i patientforløbene.

Erfaringerne fra projektet Demonstration og udbredelse af telepsykiatri findes her.