Opdateret 22. februar 2018

Projektorganisation

Deltagere (download regneark)
Repræsentanter fra regionernes laboratorier og røntgenområder, Danske Regioner, PLO, FAPS, MedCom, PL-leverandørerne, DMDD, Laboratoriesystemleverandører

Leverandører:
LABORATORIER

 • Laboratoriesystemerne: CSC Labka II, CGI-BCC lab,
 • Patologisystemerne: CGI Patologisystem,
 • Mikrobiologisystemerne: MADS , ADbakt
 • Immunologisystemerne: CSC Blodflödet, Databyrån Prosang.

RØNTGEN (obs: info fra SOR jan 2016, skal valideres)

 • Private klinikker i København, X-Medicus, Web-Praxis, My-Clinic, Patina

Region Hovedstaden:

 • Kodak – RH
 • RADOS –RH
 • GS-Åben/Opus – RH
 • Det Grønne System - RH
 • GE - RH

Region Sjælland:

 • GE-RSJ
 • Carestream – RSJ

Region Syddanmark:

 • GE-RSD
 • Carestream – RSD
 • EG-Herning, RSD, (SVS)
 • Fyn-SYS, RSD

Region Midt:

 • Carestream – RM
 • Systematic-EPJ – (RM viborg)

Region Nord:

 • B-data patientsystem – RNJ

Henvisningshotellet:

 • Ny UUID

Projektorganisation

Projektet er en del af MC 10 porteføljen.

Der etableres en styregruppe og en projektgruppe med deltagere fra Laboratorieområdet. Se ovenfor.

Desuden særskilt projektgruppe for Røntgenområdet. Sammensætning fastlægges forår 2016.

MedCom er projektleder.