Opdateret 11. juni 2021

Video-erfagruppe

Videotolkning er implementeret på sygehuse i landets fem regioner i perioden 2009 – 2014, samt i minimum 4-8 lægepraksis i hver region. Erfaringerne fra projektet peger på, at videotolkning er et godt alternativ til fremmødetolkning.

Projektets formål var at udbrede videotolkning på sygehusene og samtidig indhente erfaringer om potentialet for anvendelse i primærsektoren og den kommunale sektor.

Videokonferenceudstyr skal opfattes og anvendes som et almindeligt værktøj i den kliniske dagligdag og samtidig øge tilgængeligheden til tolkebistand.

Projektet har opnået:

  • At videotolkning anvendes på 90 % af alle relevante sygehusafdelinger.
  • Der er gennemført pilotprojekter i min. 10 lægepraksis og min. 10 pilotkommuner.
  • Der er etableret et nationalt videoknudepunkt - en national infrastruktur.
  • Minimum 4-8 lægepraksis i hver region har implementeret videotolkning.

Efter projektet er overgået til drift i alle regioner, faciliterer MedCom Videotolke Erfagruppen og står for drift og support af det nationale videoknudepunkt.

Interesseret? Sådan gør I:

Interesserede kommuner, praksislæger og tolkeudbydere kan få hjælp til opstart af videotolkning ved henvendelse til MedCom.

Videotolke Erfagruppe

Der er oprettet en Videotolke Erfagruppe efter projektets afslutning. Gruppen har til formål at samle/dele erfaringer fra videotolkning. Derudover følge teknologisk udvikling samt anvendelse af videotolkning. Endelig arbejder gruppen for øget anvendelse af videotolkning.