Opdateret 7. februar 2019

Video i almen lægepraksis

Baggrund
Det har længe været et ønske fra regionerne at få en videoløsning til almen praksis, som bliver supporteret. Projektet er besluttet i MedComs styregruppe.

Der er tidligere gennemført et pilotprojekt for videotolkning i almen lægepraksis, og flere lægepraksis anvender videotolkning. De praktiserende læger har mange samarbejdspartnere, og det antages, at videokonference kan være tidsbesparende for den praktiserende læge i flere sammenhænge.

Om projektet
Pilotprojektet er en afprøvning af video i almen praksis, som fokuserer på anvendelse af video i forbindelse med konsultationer. Pilotprojektet afprøver VDX-videomøderum via MedComs videoklient i almen lægepraksis og, hvis det har interesse, i lægevagten. VDX-videomøderum giver lægepraksis mulighed for at booke og låse videomøderne. Dermed afholdes VDX-møderummene via en sikker forbindelse.

Videokonsultationerne skal give mulighed for bred anvendelse, dvs. videokonference til både patienten, sygehuset, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere som fx plejehjem og tolke.

Projektet vil vurdere fordele ved anvendelse af video i almen lægepraksis. Forskellige anvendelsesområder kan have en negativ business case, men videokonsultationer anvendt til flere samarbejdspartnere kan samlet summe op til en positiv business case.

MedCom står for projektledelsen og udarbejdelse af en business case og leverer data til monitorering af videokonferencer i pilotperioden.

Projektgruppe
Der etableres en implementeringsgruppe, og alle regioner er inviteret til at have 2-3 repræsentanter i gruppen. 

Milepæle
Projektets milepæle:

  • december 2018: Patient autentificering er udviklet og testet.
  • februar 2019: 0-koder til videokonference etableret.
  • marts 2019: Pilotpraksis udpeget
  • april 2018: Pilotperiode og monitorering starter op (Opstart må gerne ligge tidligere).
  • november 2019: Pilotperiode og monitorering gennemført
  • december 2019: Business case og afslutningsrapport godkendt af MedComs styregruppe.