Opdateret 20. november 2019

Video i almen lægepraksis

Baggrund
Det har længe været et ønske fra regionerne at få en videoløsning til almen praksis, som bliver supporteret. Projektet er besluttet i MedComs styregruppe.

Om projektet
Pilotprojektet er en afprøvning af video i almen praksis og enkelte speciallægepraksis. Hver region har 7-10 praksis med som pilotdeltagere. Lægen vurderer, hvornår det giver mening at anvende videokonsultationer til borgeren i eget hjem og/eller videokonferencer til fx plejehjem. Pilotprojektet anvender VDX-videomøderum via MedComs videoklient eller via browserløsningen. VDX-videomøderum giver lægepraksis mulighed for at booke og låse videomøderne. Dermed afholdes VDX-møderummene via en sikker forbindelse.

Projektet udarbejder i samarbejde med CIMT en evalueringsrapport indeholdende en business case, rapporten er klar marts 2020.

Implementeringsgruppe
Der er etableret en implementeringsgruppe. Alle regioner har 2-3 repræsentanter i gruppen, derudover er PLO, Danske Regioner og MedCom repræsenteret. 
Du kan finde gruppens repræsentanter her 

Milepæle

Projektets milepæle

  • December 2018: Patient autentificering er udviklet og testet.
  • Februar 2019: 0-koder etableret.
  • Marts 2019: Pilotpraksis udpeget.
  • Juni 2019: Pilotperiode og monitorering starter op.
  • Januar 2020: Pilotperiode og monitorering gennemført.
  • Marts 2020: Business case og afslutningsrapport godkendt af MedComs styregruppe.