Opdateret 3. marts 2021

Video i almen lægepraksis

Om projektet

Pilotprojektet er gennemført i almen og speciallægepraksis i perioden 1. juni 2019 - 31. januar 2020. Hver region har haft 7-10 praksis med som pilotdeltagere.

De praktiserende læger har haft mulighed for at booke og gennemføre en videokonsultation med borgere i eget hjem. Lægen har vurderet, hvornår det giver mening at anvende videokonsultationer til borgeren i eget hjem og/eller videokonferencer til fx plejehjem.

Pilotprojektet har anvendt VDX-videomøderum via MedComs videoklient eller via browserløsningen. VDX-videomøderum giver lægepraksis mulighed for at booke og låse videomøderne. Dermed afholdes VDX-møderummene via en sikker forbindelse.

Projektet har i samarbejde med CIMT, OUH udarbejdet en evalueringsrapport. Rapporten findes her.

Implementeringsgruppe

Projektet har haft en implementeringsgruppe, hvor alle regioner har haft 2-3 repræsentanter i gruppen. Derudover har PLO, Danske Regioner og MedCom været repræsenteret. 

Gruppen er efterfølgende blevet en del af MedComs Video-ERFA-gruppe