Opdateret 4. januar 2018

Video i almen lægepraksis

Nyttiggørelse af Videoinfrastrukturen (VDX) til afprøvning af patientkonsultationer og koordineringsmøder i interesserede regioner, kommuner og lægeklinikker.

 

Indholdet opdateres ultimo februar 2018.