Opdateret 27. marts 2020

Formål med pilotprojektet

Formålet med pilotprojektet er at gennemføre en teknisk og en brugermæssig afprøvning af ”virtuelt venteværelse” og videokonsultationer i almen praksis.