Opdateret 27. marts 2020

Projektbeskrivelse

Baggrunden for projektet er (1) erfaringerne fra ”Videokonference i almen lægepraksis, (2) ønsker og ambitioner for videokonsultation fremsat af Sundhedsministeriet, samt (3) PLO’s erkendelse af, at der er en voksende efterspørgsel hos patienterne efter at kunne møde lægen på nye måder, ikke mindst via video.

Den aktuelle afprøvning er baseret på, at lægen skal booke videokonsultation med den enkelte patient på et specifikt tidspunkt. Videokonsultationerne er blevet gennemført ”pletvist”, hvor der har været huller til det i lægens kalender. Lægerne bruger dermed tid på at veksle mellem deres eget lægesystem og MedCom’s bookingmodul. De bruger også en del tid på at instruere patienterne i praktiske detaljer, som fx nærheden til telefonens kamera og mikrofon. Konklusionen er, at disse processer skal være mere integrerede i de eksisterende arbejdsrutiner og mindre tidskrævende, hvis videokonsultation skal opnå udbredelse.

Hensigten med den nye afprøvning er at etablere ”virtuelle venteværelser” (kø-funktion) i tilknytning til videokonsultationerne. Dermed skal lægerne ikke bruge tid på at booke den enkelte videokonsultation, og ”ramme et fælles tidsvindue” ift. patienten. De kan i stedet melde tidspunkter ud for ”åben videokonsultation”, fx mandage kl. 9.00-11.00. Og så kan én eller flere læger deles om at tage patienterne i den rækkefølge de møder op.

Der er afhængigheder til den eksisterende afprøvning ”Videokonference i almen lægepraksis, til ”Min Læge” projektet, til de øvrige bestillinger, som afgives ift. PLSP og lægesystemerne, og til de VDX-afhængige projekter, som MedCom i øvrigt måtte have i støbeskeen.