Opdateret 20. januar 2020

Tidsplan

Tidsplan

M1 Indstilling af Projektforslag til MedComs styregruppe. September 2019
M2 Aftale om afprøvning indgås mellem de relevante parter September 2019
M3 Valg af løsningsmodel og fremgangsmåde September 2019
M4 Krav til komponenter i afprøvningen foreligger September 2019
M5 Godkendelse af projektforslag i MedComs styregruppe Oktober 2019
M6 Udvikling af nye komponenter Oktober 2019
M7 Udvikling af nye integrationer Oktober 2019
M8 PID udarbejdet Oktober 2019
M9 Test af nye moduler og integrationer November 2019
M10 Godkendelse af nye moduler og integrationer November 2019
M11 Idriftsættelse hos hhv. MedCom, PLSP og Trifork November 2019
M12 Pilotdeltagere teknisk klar til afprøvning November 2019
M13 Opstart af afprøvning December 2019
M14 Afslutning og evaluering af afprøvning Februar 2020
M15 Afrapportering på det samlede MedCom afprøvningsprojekt Marts 2020