Opdateret 20. januar 2020

Virtuelt venteværelse

Formål

Formålet med projektet er at gennemføre en teknisk og en brugermæssig afprøvning af ”virtuelt venteværelse” og videokonsultationer i almen praksis. Denne nye afprøvning tager afsæt i den afprøvning som aktuelt gennemføres i samarbejde mellem MedCom, regionerne og PLO. Der opnås ikke økonomiske gevinster i afprøvningen, men derimod læringsmæssige og kvalitative gevinster vedrørende teknisk infrastruktur og lægernes anvendelse af hhv. det ”virtuelle venteværelse” og videokonsultation med patienterne (som anvender ”Min Læge” app’en som kanal ift. videokonsultationen).

Beskrivelse af projektet

Baggrunden for projektet er (1) erfaringerne med den aktuelle afprøvning, (2) ønsker og ambitioner for videokonsultation fremsat af Sundhedsministeriet, samt (3) PLO’s erkendelse af, at der er en voksende efterspørgsel hos patienterne efter at kunne møde lægen på nye måder, ikke mindst via video.

Den aktuelle afprøvning er baseret på, at lægen skal booke videokonsultation med den enkelte patient på et specifikt tidspunkt. Videokonsultationerne er blevet gennemført ”pletvist”, hvor der har været huller til det i lægens kalender. Lægerne bruger dermed tid på at veksle mellem deres eget lægesystem, MedCom’s bookingmodul, og selve videoklienten. De bruger også en del tid på at instruere patienterne i praktiske detaljer, som fx nærheden til telefonens kamera og mikrofon. Konklusionen er, at disse processer skal være mere integrerede i de eksisterende arbejdsrutiner og mindre tidskrævende, hvis videokonsultation skal opnå udbredelse.

Hensigten med den nye afprøvning er at etablere ”virtuelle venteværelser” (kø-funktion) i tilknytning til videokonsultationerne. Dermed skal lægerne ikke bruge tid på at booke den enkelte videokonsultation, og ”ramme et fælles tidsvindue” ift. patienten. De kan i stedet melde tidspunkter ud for ”åben videokonsultation”, fx mandage kl. 9-11. Og så kan én eller flere læger deles om at tage patienterne i den rækkefølge de møder op.

Der er afhængigheder til den eksisterende afprøvning ”Videokonference i almen lægepraksis, til ”Min Læge” projektet, til de øvrige bestillinger, som afgives ift. PLSP og lægesystemerne, og til de VDX-afhængige projekter, som MedCom i øvrigt måtte have i støbeskeen.

Det virtuelle venteværelse afprøves i almen praksis, hvor patienten kan anvende Min Læge app’en, men det vil være vigtigt at tænke løsningen ind i andre sammenhænge, fx vagtlægers arbejdsgang.

Opgavebeskrivelse

Her tages afsæt i gennemførelse af begge faser.

MedCom: Forvalte og administrere licenser til den eksisterende VDX-infrastruktur. Sikre aftaler med regionerne, måske særligt Region Syddanmark. Varetage projektledelsen af afprøvning (med operationel assistance fra de øvrige deltagere i afprøvningen. Gennemfører evalueringen. Udvikle servicen virtuelt venterum i fase 2. I samarbejde med PLO udarbejder krav til underleverandør.

Underleverandør: Etablere ”det virtuelle venteværelse” i fase 1. Varetage integrationer og håndtering af ”åbningstider” og videolinks i snittet mellem Trifork’s app backend, lægesystemerne og VDX-infrastrukturen. Etablere ”det virtuelle venteværelse”. Varetage de processer, som er nødvendige i tilknytning til patienternes ”ventetid” og afvikling af selve videokonsultationen via app’en. Justere app’ens backend, så den kan modtage de relevante parametre fra PLSP.

PLO: Indgå som ”forretningsejer” ift. lægernes og patienternes involvering i afprøvningen. Afgive relevante bestillinger til underleverandør, og i det hele taget indgå i beslutningsprocesser og relevante milepæle i afprøvningen.

Ekstern kontaktperson

Mikkel Schou-Nielsen, Virgilerne
mikkel@virgilerne.dk
+45 31 31 7 9 13

 

Læs mere i projektforslaget