Oversigten over ydere er opdateret

Oversigterne over ydere er opdateret pr. 5. juni 2022 for henholdsvis fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, lægepraksis, psykologer, speciallæger og tandlæger. Oversigterne findes her 

 

Opdateret 8. juni 2022